Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Delegations- och arbetsordning

EECS arbets- och delegationsordning kompletterar KTH:s arbetsordning, delegationsordning samt andra centralt beslutade styrdokument på KTH. Arbets- och delegationsordningen syftar till att ge närmare beskrivning av skolans inre organisation samt skolchefs vidaredelegering av uppgifter. I EECS arbets- och delegationsordning finns även beskrivning av beslutsrättigheter för andra ledningsfunktioner samt vidaredelegering till underliggande funktioner.

Delegation- och arbetsordning (pdf 486 kB)

Kontaktpersoner