Till innehåll på sidan

Delegations- och arbetsordning

Skolchefen för Skolan för elektroteknik och datavetenskap har erhållit delegationer från rektor och vice rektor för forskning. Skolchefen har i sin tur möjlighet att vidaredelegera vissa av dessa beslutsrättigheter till andra funktioner inom skolan.

Revidering av delegations- och arbetsordningen  

Skolans delegations- och arbetsordning revideras vid fyra tillfällen varje år, Q1, Q2, Q3 och Q4. Förslag på revideringar och kommentarer kan lämnas via dokuemnt på OneDrive. Kommentarer ska inkomma senast två veckor innan revisionstillfället. Notera att access krävs.

Delegation- och arbetsordning (pdf 438 kB)

Kontaktpersoner