Till innehåll på sidan

Delegations- och arbetsordning

Skolchefen för Skolan för elektroteknik och datavetenskap har erhållit delegationer från rektor och vice rektor för forskning. Skolchefen har i sin tur möjlighet att vidaredelegera vissa av dessa beslutsrättigheter till andra funktioner inom skolan.

Revidering av delegations- och arbetsordningen  

Skolans delegations- och arbetsordning revideras vid fyra tillfällen varje år, Q1, Q2, Q3 och Q4. Förslag på revideringar och kommentarer kan lämnas via dokuemnt på OneDrive. Kommentarer ska inkomma senast två veckor innan revisionstillfället. Notera att access krävs.

Delegation- och arbetsordning (pdf 438 kB)

Utökad möjlighet till vidaredelegering

Skolchefen vid EECS har erhållit utökade möjligheter till vidaredelegering enligt nedan beslut. 

V-2020-0789 (pdf 584 kB)
Vidaredelegationen behandlar beslut om anställning av personal och beslut om inköp och upphandling mm. Giltigt till och med 31 december 2022.

V-2020-0790 (pdf 344 kB)

Vidaredelegationen behandlar frågor om att teckna avtal om forskningsbidrag/mottagande av forskningsbidrag, teckna avtal om uppdragsforskning och underteckna ansökan och/eller stödjebrev om forskningsbidrag. Giltigt till och med 31 december 2022.