Till innehåll på sidan

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS) 2022 har tydlig utgångspunkt i skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 som fastställdes 2018.

EECS verksamhetsplan

Visionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner för skolan. De aktiviteter som listas är planerade att genomföras under året 2022, i linje med skolans utvecklingsplan och de visioner som där angivits.

EECS verksamhetsplan 2022 (pdf 862 kB)

KTH:s verksamhetsplan

KTH:s verksamhetsplan  är rektors operativa dokument för tilldelning av medel och uppdrag till KTH:s skolor och förvaltning och ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten där.