Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verksamhetsplan

EECS verksamhetsplan för 2023 (2024-2025) tar sin utgångspunkt i KTH:s verksamhetsplan samt skolledningens och avdelningarnas fokusområden. Skolans egna målområden baseras på underlag från workshops och interna dialogmöten.

Verksamhetsplan 2023 (2024–2025)

Visionerna i utvecklingsplanen konkretiseras i årliga verksamhetsplaner för skolan. De aktiviteter som listas är planerade att genomföras under 2023–2025, i linje med skolans utvecklingsplan och de visioner som där angivits.

EECS Verksamhetsplan 2023 (2024-2025) (pdf 822 kB)

Verksamhetsplanen 2022

EECS verksamhetsplan 2022 (pdf 862 kB)

Kontaktpersoner 

KTH:s verksamhetsplan

KTH:s verksamhetsplan  är rektors operativa dokument för tilldelning av medel och uppdrag till KTH:s skolor och förvaltning och ska utgöra underlag för vidare planering av verksamheten där.