Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utvecklingsplan

Här hittar du EECS fastställda utvecklingsplan för perioden 2018-2023. Planen formulerar övergripande och långsiktiga ambitioner för utbildning, forskning och samverkan utifrån skolans profil.

I denna utvecklingsplan beskrivs riktningen för skolan under sexårsperioden 2018–2023. Till planen kopplas även verksamhetsplaner där aktiviteter och mål formuleras för att uppnå de övergripande visionerna.

EECS utvecklingsplan 2018-2023 (pdf 1,2 MB)

Kontaktpersoner