Till innehåll på sidan

Personal

Blanketter för kostförmån m.m. finns i blankettarkivet . På intranätet finns funktionswebbsidor om tjänsteresor  och representation m.m. .

Bisysslor och hantering av mutor och bestickning
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Riktlinje om bisysslor (pdf 381 kB) 2022-12-01 Personalavdelningen
Hantering av mutor och bestickning (pdf 275 kB) - Ledningskansliet

Blanketter för bisysslor finns i blankettarkivet . På intranätet finns funktionswebbsidor om att vara statligt anställd .

Utredning och åtgärder vid diskriminering och kränkande särbehandling
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Ärenden om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (pdf 373 kB) 2022-02-03 Personalavdelningen
Upphovsrätt
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Rätten till undervisningsmaterial framställt vid KTH (pdf 208 kB) 2013-05-26 Ledningskansliet
Postdoktor (stipendiefinansierad)
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH (pdf 150 kB) 2018-12-18 Personalavdelningen

Se även funktionswebbsidan stipendiehantering .

Mottagande av forskare via Scholars at Risk
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Handläggningsordning för mottagande av forskare inom Scholars at Risk (SAR) (pdf 77 kB) 2022-05-25 Avdelningen för utbildningsstöd
Arbetsbrist och övertalighet
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Hantering av arbetsbrist och övertalighet (pdf 164 kB) 2019-02-15 Personalavdelningen

Klicka här för att komma till ytterligare information om rapportering av missförhållanden .