Till innehåll på sidan

Personal

Personalpolicy och tillhörande styrdokument

Anställningsvillkor och förmåner

Möten, resor och representation

Blanketter för kostförmån m.m. finns i blankettarkivet . På intranätet finns funktionswebbsidor om tjänsteresor  och representation m.m. .

Bisysslor och hantering av mutor och bestickning

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Bisysslor (pdf 212 kB) 2020-03-10 GVS/HR
Hantering av mutor och bestickning (pdf 275 kB) - GVS/PKF

Blanketter för bisysslor finns i blankettarkivet . På intranätet finns funktionswebbsidor om att vara statligt anställd .

Jämställdhet, mångfald och diskriminering

Upphovsrätt

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Rätten till undervisningsmaterial framställt vid KTH (pdf 208 kB) 2013-05-26 GVS/PKF

Postdoktor (stipendiefinansierad)

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH (pdf 150 kB) 2018-12-18 GVS/HR

Se även funktionswebbsidan stipendiehantering .

Arbetsbrist och övertalighet

Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Hantering av arbetsbrist och övertalighet (pdf 164 kB) 2019-02-15 GVS/HR
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:styrdokument@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-10-16