Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personal

Blanketter för kostförmån m.m. finns i blankettarkivet . På intranätet finns funktionswebbsidor om tjänsteresor  och representation m.m. .

Bisysslor och hantering av mutor och bestickning
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Riktlinje om bisysslor (pdf 381 kB) 2022-12-01 Personalavdelningen
Riktlinjer för hantering av mutor och bestickning (pdf 275 kB) - Ledningskansliet

Blanketter för bisysslor finns i blankettarkivet . På intranätet finns funktionswebbsidor om att vara statligt anställd .

Utredning och åtgärder vid diskriminering och kränkande särbehandling
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Ärenden om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling (pdf 373 kB) 2022-02-03 Personalavdelningen
Postdoktor (stipendiefinansierad)
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Riktlinje om stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH (pdf 150 kB) 2018-12-18 Personalavdelningen

Se även funktionswebbsidan stipendiehantering .

Mottagande av forskare via Scholars at Risk
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Handläggningsordning för mottagande av forskare inom Scholars at Risk (SAR) (pdf 77 kB) 2022-05-25 Avdelningen för utbildningsstöd
Arbetsbrist och övertalighet
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Anvisning om hantering av arbetsbrist och övertalighet (pdf 164 kB) 2019-02-15 Personalavdelningen

Klicka här för att komma till ytterligare information om rapportering av missförhållanden .