Till innehåll på sidan

Personal

Blanketter för kostförmån m.m. finns i blankettarkivet . På intranätet finns funktionswebbsidor om tjänsteresor  och representation m.m. .

Bisysslor och hantering av mutor och bestickning
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Bisysslor (pdf 212 kB) 2020-03-10 Personalavdelningen
Hantering av mutor och bestickning (pdf 275 kB) - Ledningskansliet

Blanketter för bisysslor finns i blankettarkivet . På intranätet finns funktionswebbsidor om att vara statligt anställd .

Utredning och åtgärder vid diskriminering och kränkande särbehandling
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Anmälan, utredning och åtgärder vid diskriminering och kränkande särbehandling (pdf 426 kB) 2018 Personalavdelningen
Upphovsrätt
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Rätten till undervisningsmaterial framställt vid KTH (pdf 208 kB) 2013-05-26 Ledningskansliet
Postdoktor (stipendiefinansierad)
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Stipendiefinansierad vistelse som postdoktor vid KTH (pdf 150 kB) 2018-12-18 Personalavdelningen

Se även funktionswebbsidan stipendiehantering .

Arbetsbrist och övertalighet
Dokumentnamn Senast granskad Kontakt
Hantering av arbetsbrist och övertalighet (pdf 164 kB) 2019-02-15 Personalavdelningen