Till innehåll på sidan

Visselblåsning i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Misstänker du eller har du information om att det förekommer missförhållanden vid KTH som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram? Har du fått del av eller inhämtat informationen om missförhållandet i ett arbetsrelaterat sammanhang hos KTH? Om så är fallet vill vi att du rapporterar det så att KTH kan utreda och åtgärda eventuella brister samt missförhållanden för att på så sätt förbättra verksamheten.

Genom länkarna nedan kan du hitta information om vad som gäller angående visselblåsning och hur man går tillväga för att rapportera i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Har du för avsikt att anmäla? Läs då noga igenom informationen då det finns flera begränsningar i när skyddet enligt lagen gäller. På sidorna hittar du också information om hur anmälningar om andra former av missförhållanden kan göras.