Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen gäller inom all offentlig och privat verksamhet.

Lag (2021:193) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Visselblåsarlagen gäller inom all privat och offentlig verksamhet. Lagen gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang rapportera om missförhållanden som är av så allvarlig karaktär att det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Visselblåsarlagen syftar till att skydda personer som rapporterar om missförhållanden från till exempel repressalier samt hindrande åtgärder. Lagen innehåller bland annat krav på inrättande av interna samt externa kanaler för rapportering. Lagen innehåller även bestämmelser om förutsättningar för att omfattas av skyddet, behandling av personuppgifter och sekretess.

Du kan ta del av lagen i sin helhet på Riksdagen.se Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling