Till innehåll på sidan

Visselblåsarlagen

Lag (2021:193) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen gäller inom all privat och offentlig verksamhet och gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang rapportera om missförhållanden som är av så allvarlig karaktär att det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Lagen syftar till att skydda personer som rapporterar om missförhållanden från till exempel repressalier samt hindrande åtgärder och innehåller bland annat krav på inrättande av interna samt externa kanaler för rapportering. Lagen innehåller även bestämmelser om förutsättningar för att omfattas av skyddet, behandling av personuppgifter och sekretess.

Ta del av lagen i sin helhet på Riksdagen.se Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:890

 Ta del av frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare på Regeringen.se Frågor och svar om stärkt skydd för visselblåsare