Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utfärda examen

Processen utfärda examen är en tvådelad process med aktörer från både skolor och universitetsförvaltningen. Denna processmodell visar arbetsflödet och är ett stöd till dig som på något sätt arbetar med någon del av examenshanteringen.

Processen startar med att studenten ansöker om examen och avslutas med att alumnen mottar sitt examensbevis alternativt att studenten mottar ett avslag på ansökan om examen.

Fotograf: Håkan Lindgren

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden.

Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktiviteterna nedan.

Processmodell utfärda examen (pdf 79 kB)

Aktivieter

Starthändelse

Student har sökt examen i studentgränssnitt

1: Inkommet, diariefört bevisärende i ladok  (Examenshandläggare)

2: Kontrollera ansökan och rapportera i ladok  (Examenshandläggare)

Om något saknas i ladok

3: Justera alternativt invänta justering   (Examenshandläggare)

åter till aktivitet 2

4: Fördela ärende till avsedd handläggare  (Examenshandläggare)

5: Kontrollera att villkoren är uppfyllda  (Examenshandläggare)

Om oklarhet

6: Inhämta yttrande från forskarutbildningsansvarig (FA), grundutbildningsansvarig (GA) , programansvarig (PA) eller sakkunnig

(Examenshandläggare)

7: Granska och lämna yttrande  (Sakkunnig FA, GA, PA)

Om examensfordringarna uppfyllda

8: Besluta om och skapa examensbevis  (Examenshandläggare)

9: Expediera examensbevis  (Examenshandläggare)

Resultat

Alumn tar emot examensbevis

Om examensfordringarna ej uppfyllda

10: Upprätta och fatta beslut om avslag  (Examenshandläggare)

11: Expediera och diarieföra beslut om avslag  (Examenshandläggare)

Resultat

Student/doktorand tar emot beslut om avslag

Lathundar och användarutbildningar

Lathundar ladok: Tillgodoräknande och examen

Användarutbildningar: Tillgodoräknande och examen

Riktlinjer och styrdokument

Förvaltningslag (2017:900)

Högskoleförordning (1993:100)

Beslut om KTH:s grafiska profil (V-2013-0825)

Processledning

Processägare

Processledare

Maria Klarenfjord
Maria Klarenfjord gruppchef klare@kth.se 087906186 Profil

Kontakt

För frågor om processen kontakta processledaren: examen@kth.se

För student: Examen