Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Användarutbildningar

För att få behörighet i Ladok måste du gå en användarutbildning. Beroende på vilka arbetsuppgifter du har så kan du behöva gå flera utbildningar.

 • Samtliga användarutbildningar är webbaserade och hanteras i lärplattformen Canvas. Utbildningarna innehåller både teoretiska och praktiska prov, förutom grundutbildningen som endast har ett quiz.
 • Det är utbildningsadministrativt funktionsansvarig (UA) på skolan som anmäler till utbildningen och när du har blivit anmäld kommer du att få en inbjudan till kursen.
 • För utbildning av examinator och resultatrapportör, har även programredaktör i Kopps behörighet att anmäla.
 • Efter att du är färdig med kursen kommer du också ha ett kortare möte med kursledare (gäller ej grundutbildning) för att gå igenom utbildningen. Mötena hålls varannan vecka på torsdagar, se mötestillfällena i kalendern .

_______________________________________________________________________

Nedan finns en kortare beskrivning av de användarutbildningar vi har och vad de ger för behörighet.

Grunderna i Ladok

 • Tittbehörighet: kan söka fram och läsa information om studenter och kurser.

Tillägg till behörighet:

 • Utökad, intyg: ger behörighet att läsa allt i Ladok, ta ut uppföljningsrapporter och skriva ut resultatintyg
 • Uppföljning: ger behörighet att ta ut rapportunderlag (genererar stora Excel-filer)

Kursadministration

OBS! Organisationskod behöver uppges vid beställning av behörighet.

 • Registrera student
 • Genomföra tillfällesbyte samt omregistrering
 • Anmäla/avanmäla studenter på aktivitetstillfälle
 • Rapportera resultat
 • Ändra betyg
 • Skapa grupper och resultatnoteringar
 • Koppla rapporteringsrätt för lärare i medarbetarrättigheter
 • Utsökningsfunktioner

Tillägg till behörighet:

 • Administrera aktivitetstillfällen

Utbytesstudier

 • Registrera student
 • Skapa utbytesåtagande
 • Skapa förväntat deltagande (periodvis aktivt) på kurs
 • Återbud och studieavbrott
 • Byta utbytestillfällen
 • Ändra placering i studieplan för kurs
 • Utsökningsfunktioner
 • Tillfällesbyte
 • Dokumentera praktikant

Studiedeltagande

 • Skapa förväntat deltagande på kurs
 • Massantagning (periodvis aktivt) på kurs
 • Återbud och studieavbrott
 • Byta kurspaketeringstillfälle
 • Spärra/Tillgängliggöra kurspaketeringstillfälle
 • Skapa/Ta bort studieuppehåll
 • Ändra placering i studieplan för kurs
 • Lägga till behörighetsvillkor
 • Utsökningsfunktioner
 • Grupphantering
 • Nationell översikt

Forskarutbildning

 • Registrera och omregistrera student på kurs
 • Rapportera resultat forskarkurser
 • Administrera aktörer
 • Skapa förväntat deltagande på kurs på forskarnivå
 • Rapportera aktivitet och finansiering
 • Skapa Individuellt åtagande/Individuellt tillfälle
 • Dokumentera "Alla kurser klara"
 • Tillfällesbyte
 • Utsökningsfunktioner
 • Nationell översikt
 • Attestera doktorsavhandling

Tillgodoräknande och Examen

Modul Tillgodoräknande

 • Skapa studentärende av typen tillgodoräknande
 • Handlägga tillgodoräknandeärende
 • Registrera och vidimera annan merit/annat resultat
 • Klarmarkera och tilldela tillgodoräknandeärende
 • Utsökningsfunktioner
 • Nationell översikt

Tillägg till behörighet:

 • Dokumentera beslut och ta bort tillgodoräknande

Modul Examen

 • Skapa och handlägga bevisärende
 • Ändra kopplade bevisbenämningar i ett bevisärende och tilldela bevisärende
 • Utsökningsfunktioner

Grunder, resultathantering och attestering för kursledare och examinatorer

Del 1, grundutbildning (obligatorisk för samtliga Ladokanvändare)

 • Tittbehörighet: kan söka fram och läsa information om studenter och kurser

Del 2, attestera resultat

 • Attestera, ändra och ta bort resultat
 • Beslut om tillgodoräknande för del av kurs
 • Se deltagare på aktivitetstillfälle
 • Skriva ut resultatintyg
 • Usökningsfunktioner

Del 3, rapportera resultat

 • Rapportera och klarmarkera resultat
 • Förbereda ändring och borttag av resultat
 • Se deltagare på aktivitetstillfälle
 • Utsökningsfunktioner

Tillägg till behörighet:

 • Tillgodoräknande hel kurs, gäller grundutbildningsansvarig (GA), forskarutbildningsansvarig (FA) och programansvarig (PA)
 • Notifieringar vid examensgranskning

Anmälan görs via formulär

Anmälningsformulär, ifylles och skickas in av UA (För personal på VS görs beställning av gruppchef. För examinator och resultatrapportör kan beställning göras av programredaktör i Kopps)