Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

2022/23

Under två läsår (2021/22 och 2022/23) så är KTH ett s.k. pilotlärosäte för Ladok och Ladokkonsortiet. Övriga lärosätena som ingår som "pilotlärosäte" är Chalmers, Göteborgs universitet och Karolinska institutet.

Pilotlärosäte innebär att man som användare ges möjlighet att vara med och påverka den funktionalitet som konsortiet arbetar med. Det kan exempelvis ske i form av enkäter, intervjuer eller att man får vara med och testa ny funktionalitet innan den släpps på alla lärosäten. Medverkan sker direkt mot Ladokkonsortiet och inte mot Ladok lokalt på KTH.

Information om 2021/22 hittar du till vänster i menyn.

Aktuellt från deltagande som pilotlärosäte kvartal 1 2023

Aktivitetstillfällen - I leveransen den 15 mars 2023 har ändringar gjorts utifrån de synpunkter som inkommit i enkät och intervjuer med användarna. KTHs användare (pilotlärosätena) får möjlighet att testa i BETA det nya gränssnittet och man har möjlighet att direkt i Ladok lämna "återkoppling" till Ladokkonsortiet. KTH:s användare är informerade den 7 mars via Canvasmeddelande.

Aktuellt från deltagande som pilotlärosäte kvartal 4 2022 och kvartal 1 2023

Aktivitetstillfällen - Användarstudie har genomförts, enkät har skickats till användare, vi testar från kvartal 1 2023 en BETA-version av nytt gränssnitt där man har möjlighet att ge feedback direkt i Ladok. Pilottest/intervju tillsammans med användare i februari 2023.

Gränssnitt - Enkät till anvädare har skickats ut kvartal 4

Digital examen - Användningstest med studenter/alumner genomförs i kvartal 1

Aktuellt från deltagandet som "pilotlärosäte" kvartal 3 2022

Aktivitetstillfällen - Fler förbättringar kommer i höst, kan ev. behöva komma i kontakt med användare

Tillgodoräknanden - återkommer för kontakt med användare

Studieavgiftshantering - Ny funktionalitet släpps i slutet av året 2022, KTH är delaktig i diskussioner/krav.

Grunddata - Avstämning med lärosätena gällande grunddatat i Ladok (Ladokansvarig), kvartal 4

Gränssnitt - Ändringsförslag i gränssnittet i Ladok, troligen kvartal 4

Utbildningsplanering - Kan ev. behöva bredda användartester, just nu är det bara "mållärosätet" (SU), återkommer när det blir aktuelllt