Till innehåll på sidan

Ladok för anställda

För åtkomst till "Ladok för anställda" (lärare och administratörer) så krävs ett särskilt konto samt att man genomfört obligatorisk utbildning.

OBS! Doktorander som ska se sina egna uppgifter ska logga in i till studentgränssnittet via Tjänster i Personliga menyn, Mina tjänster, "Ladok för studenter"

Läs mer om Ladok på KTH via länkarna i menyn.

Logga in i Ladok för anställda

Aktuellt från deltagandet som "pilotlärosäte" kvartal 1 2022.

Tidigare information har flyttat in under rubriken till vänster "Pilotlärosäte". Här nedan visas den senaste och aktuella informationen från "piloten".

  • Aktivitetstillfällen - Resultatet efter användarintervjuer med användarna vid pilotlärosätena kommer vi se en del av i nästa leverans dvs den 16 mars (1.87). Bl.a. med uppdaterade vyer, csv.filen innehålller information om student är avstängd. Fler förbättringar är planerade för "skapandet" av aktivitetstillfället men på grund av sjukdom i teamet så har det blivit försenat men planeras att komma senare i år.
  • Resultatrapportering - En lärare från KTH (EECS) deltog i intervju gällande förändring av vyerna som gjordes efter enkäten hösten 2021. Inga övriga åtgärder planeras inom området just nu.
  • Uppföljningsrapporterna - Intervjuerna har genomförts och man har tagit fram skiss/prototyp som grund för fortsatt arbete. Diskussion/fundering görs nu inom Konsortiet hur man går vidare.
  • Studieavgiftshantering - Arbete pågår med att utveckla och genomföra användartester. Handläggare vid Antagningsgruppen har och kommer att vara involverad i detta. En presentation om tänkt process, lösning och prototyp kommer under april.
  • Ärendehantering - Ingen ny information förtillfället gällande den pilot man hade tänkt tidigare, den är satt lite i "paus". Det har däremot kommit en heldel förbättringar gällande vyer etc. mer info https://ladok.se/uppskattade-forbattringar-i-arendehanteringen-i-ladok
  • Utbildningsplaneringsdelen i Ladok (ny) - Här har KTH varit med genom deltagande vid 2 intervjuer av prototyp för utdata. Just nu pågår färdigställande av funktionalitet för Mållärosäte 1 (SLU).
  • Pilotlärosäten 2022/23 - Lärosätena som är pilot nu har fått fråga om vi kan fortsätta ett läsår till vilket KTH och övriga har sagt ja till, det förväntas bli klart under april.
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-15