Till innehåll på sidan

Ladoks produktplan

Ladokkonsortiets prioritering av utvecklingsarbete

Inom Ladokkonsortiet arbetar man agilt och har en gemensam prioritering av pågående arbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns.

OBS! Information om att Konsortiet levererar betyder att man levererar funktionaliteten och inte att den automatiskt börjar tillämpas vid KTH.

Kvartal 1 2023 (Q1) - prioriteringsordning

1. Utbildningsplanering - Mållärosäte 2 (SU) går in fullt ut VT2023. Leverans Q2 2023

2. Studieavgifter - Kan börja användas inför HT23. Leverans Q1 2023

3. Digital examen - Leverans Q4 2023

4. Digitala ISP:er för forskarutbildning - Tematräffar, testmiljö under VT23, testmiljö. Leverans Q4 2023

5. Förbättrad leveransprocess - leverans Q1 2023

6. (NY) Mellanlagring av utbildningsinformation för webben - Drift lokalt vid lärosätena. Leverans Q2 2023.

7. E-legitimation - Inloggning för alumner. Leverans Q1 2023

8. Grunddata - Leverans Q1 2023

9. Utbildningssamarbeten och mikromeriter

10. Förbättrad ändringslogg

11. Aktivitetstillfällen

12. (NY) Tillgänglighetsanpassning i Ladok för personal - vissa gränssnitt anpassas först

13. Tillgodoräknande

14. Förbättrade förutsättningar för integrationer

15. (NY) Ny startsida i Ladok - Startsidan ska anpassas inför bl.a. utbildningsplanering kommer i Ladok och ISP för forskarstuderande

16. Ladok Analys

17. Digitaliserad examenshandläggning

18. Studentregistret - samarbete med UHR

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-27