Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ladoks produktplan

Ladokkonsortiets prioritering av utvecklingsarbete

Inom Ladokkonsortiet arbetar man agilt och har en gemensam prioritering av pågående arbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns.

OBS! Information om att Konsortiet levererar betyder att man levererar funktionaliteten och inte att den automatiskt börjar tillämpas vid KTH.

Levererat i Q1 2024

  • Tillgänglighetsanpassning i Ladok för personal - översyn, vissa gränssnitt anpassas först.
  • Ladoks produktstrategi

Nya mål i Q2 2024

  • Utbildningsplanering - Förbättrad hantering av litteraturlistor
  • Rättsäker identitetshantering

Produktplan 2024

1. Tillgodoräknande. Målet innefattar både förbättringar i Ladok för studenter och hanteringen av inkomna tillgodoräknandeärenden i Ladok för personal. Planerad leverans: Q2 2024

2. Utbildningssamarbeten, En del av målet handlar om den funktionalitet som finns i Ladok. En annan del av målet är kopplat till EU-projektet ”DC4EU”, där vi tillsammans med andra länder gör grundläggande standardarbeten för att på sikt få studieadministrativa system att ”prata” med varandra. - Leverans Q2 2024

3. Utbildningsutbud för utbildningsplanering, Förbättra och effektivisera hanteringen av utbildningsutbud. - Leverans Q2 2024

4. Utbildningsinformation till webben. Målet innebär att Ladokkonsortiet skapar en mellanlagring för den information som ska visas ut på lärosätenas webbplatser.  - Leverans Q2 2024

5. Fokus: informationssäkerhet, Internt arbete inom Ladokkonsortiet. Främst kopplat till den it-säkerhetsrevision som Ladokkonsortiets styrelse gjordes för ungefär ett år sedan. - Leverans Q2 2024

6. Förbättrade förutsättningar för integrationer. Målet innefattar flera delar, till exempel skapa en integratörsportal och att ta fram en internationell EDU-API standard. Planerad leverans: Q2 2024.

Övriga mål

7. Förbättrad ändringslogg

8. Ladok Analys

9. Startsidan i Ladok - Startsidan ska anpassas inför bl.a. utbildningsplanering kommer i Ladok och ISP för forskarstuderande, förbättrad navigering

10. Effektiviserad och rättsäker examenshandläggning

11. Förbättrad hantering av litteraturlistor i utbildningsplanering

12. Rättsäker identitetshantering