Till innehåll på sidan

Ladoks produktplan

Ladokkonsortiets prioritering av utvecklingsarbete

Inom Ladokkonsortiet arbetar man agilt och har en gemensam prioritering av pågående arbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns.

OBS! Information om att Konsortiet levererar betyder att man levererar funktionaliteten och inte att den automatiskt börjar tillämpas vid KTH.

Levererat i kvartal 3 (Q3)

  • Ladok för alumner - möjliggör uttag av intyg, examensansökan etc. om man saknar lärosätesinloggning. I första utgåvande gäller inloggning med Freja e-ID. Jobbar på att även kunna använda Bank-ID (slutet av 2024), samarbete med Sunet.
  • Aktivitetstillfällen - funktionalitet för för att "bygga" alternativ t.ex. examination där anmälan ska göras till olika lokaler (logik)
  • Utbildningsplanering (Q2)
  • Förbättrad levereansprocess (Q2)
  • Grunddata (Q2)
  • Studieavgiftshantering (Q1)

Kvartal 4 2023 (Q4) - prioriteringsordning och planerad leverans

1. Digital examen - Leverans Q4 2023

2. Individuell studieplan för forskarutbildning (ISP) - Leverans Q4 2023

3. Planer för utbildningsplanering - Leverans Q4 2023

4. Utbildningsutbud för utbildningsplanering - Leverans Q2 2024

5. Utbildningsinformation till webben  - Leverans Q2 2024

6. Fokus: informationssäkerhet - Leverans Q2 2024

7. Utbildningssamarbeten - Leverans Q2 2024

8. Tillgänglighetsanpassning i Ladok för personal - översyn, vissa gränssnitt anpassas först - Leverans Q1 2024

Övriga mål - prioriteringsordning

9. Navigering i utbildningsplanering

10. Tillgodoräknande

11. Förbättrade förutsättningar för integrationer

12. Förbättrad ändringslogg

13. Ny startsida i Ladok - Startsidan ska anpassas inför bl.a. utbildningsplanering kommer i Ladok och ISP för forskarstuderande

14. Ladok Analys

15. Digitaliserad examenshandläggning

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-24