Till innehåll på sidan

Kvartal 1 2023 (Q1)

Kvartal 1 2023 (Q1) - prioriteringsordning

1. Utbildningsplanering - Mållärosäte 2 (SU) går in fullt ut VT2023. Leverans Q2 2023

2. Studieavgifter - Kan börja användas inför HT23. Leverans Q1 2023

3. Digital examen - Leverans Q4 2023

4. Digitala ISP:er för forskarutbildning - Tematräffar, testmiljö under VT23, testmiljö. Leverans Q4 2023

5. Förbättrad leveransprocess - leverans Q1 2023

6. (NY) Mellanlagring av utbildningsinformation för webben - Drift lokalt vid lärosätena. Leverans Q2 2023.

7. E-legitimation - Inloggning för alumner. Leverans Q1 2023

8. Grunddata - Leverans Q1 2023

9. Utbildningssamarbeten och mikromeriter

10. Förbättrad ändringslogg

11. Aktivitetstillfällen

12. (NY) Tillgänglighetsanpassning i Ladok för personal - vissa gränssnitt anpassas först

13. Tillgodoräknande

14. Förbättrade förutsättningar för integrationer

15. (NY) Ny startsida i Ladok - Startsidan ska anpassas inför bl.a. utbildningsplanering kommer i Ladok och ISP för forskarstuderande

16. Ladok Analys

17. Digitaliserad examenshandläggning

18. Studentregistret - samarbete med UHR

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-12