Till innehåll på sidan

Ladoks produktplan

Ladokkonsortiets prioritering av utvecklingsarbete

Inom Ladokkonsortiet arbetar man agilt och har en gemensam prioritering av pågående arbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns.

OBS! Information om att Konsortiet levererar betyder att man levererar funktionaliteten och inte att den automatiskt börjar tillämpas vid KTH.

Kvartal 1 2023 (Q1) avklarat mål

Studieavgifter - Kan börja användas inför HT23. Leverans Q1 2023

Kvartal 2 2023 (Q2) - prioriteringsordning och planerad leverans

1. Utbildningsplanering - Mållärosäte 2 (SU) går in fullt ut VT2023. Leverans Q2 2023

2. Digital examen - Leverans Q4 2023

3. Digitala ISP:er för forskarutbildning - Tematräffar, testmiljö under VT23, testmiljö. Leverans Q4 2023

4. Förbättrad leveransprocess - leverans Q2

5. Utbildningsinformation till webben (tidigare "mellanlagring" för utbildningsplanering).

  • Förbättrat api, leverans Q2 2023.
  • Ytterligare behov, dialog med lärosätena - leverans Q3 2023.

6. Grunddata - Leverans Q2 2023

7. Aktivitetstillfällen - funktionalitet för för att "bygga" alternativ t.ex. examination där anmälan ska göras till olika lokaler (logik). Leverans Q3

8. E-legitimation - Inloggning för alumner. Leverans Q3 2023

9. Utbildningssamarbeten och mikromeriter

10. Tillgänglighetsanpassning i Ladok för personal - vissa gränssnitt anpassas först

11. Förbättrade förutsättningar för integrationer

12. Förbättrad ändringslogg

13. Tillgodoräknande

14. Ny startsida i Ladok - Startsidan ska anpassas inför bl.a. utbildningsplanering kommer i Ladok och ISP för forskarstuderande

15. Ladok Analys

16. Digitaliserad examenshandläggning

17. Studentregistret - samarbete med UHR

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-12