Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Förhöjd säkerhetsnivå för inloggning i Ladok

Har ditt KTH-konto rätt säkerhetsnivå för inloggning i Ladok?

Från och med 1 juli 2023 måste alla Ladokanvändare på KTH ha minst säkerhetsnivå AL2 på sitt KTH-konto för att kunna logga in i Ladok. Har du inte redan det behöver du uppgradera ditt konto så snart som möjligt.

Kontrollera din säkerhetsnivå

Du kan kontrollera din säkerhetsnivå genom att logga in i Ladok. Om du har för låg tillitsnivå kommer du mötas av en varning vid inloggning. Det betyder att du har tillitsnivå AL1 och behöver då bekräfta din identitet. Se instruktioner längre ner på den här sidan.

Du kan också kontrollera säkerhetsnivån på ditt KTH-konto här .

Om kontrollen visar rött och säger "Din användare är inte bekräftad på SWAMID AL2-nivå" betyder det att du har säkerhetsnivå AL1 och du behöver bekräfta din identitet. Om kontrollen visar grönt och säger "Din användare är bekräftad på SWAMID AL2-nivå" har du AL2-nivå och behöver inte bekräfta din identitet.

Vad innebär det för dig?

Om du möts av varningen som beskrivs ovan behöver du höja tillitsnivån på ditt konto ditt konto. Enklast gör du det via Svenskt Mobilt BankID och sidan Hantera ditt KTH-konto . Där väljer du alternativet jag vill höja min tillitsnivå (AL nivå).

Har du inget Svenskt Mobilt BankID behöver du gå till KTH Entré, ditt lokala servicecenter eller IT-Support och ta med giltig legitimation. Där ber du om att höja din tillitsnivå till AL2 och visar din legitimation.

Giltiga id-handlingar på KTH

Observera att du, efter att ha höjt tillitsnivån, kan behöva rensa historiken i din webbläsare för att ändringen ska synas.

Rensa webbdata i webbläsaren

Vad betyder säkerhetsnivå?

Enkelt förklarat är säkerhetsnivå, eller tillitsnivå, en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar ett KTH-konto. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på de högre (AL2) har någon gjort en legitimationskontroll.

Ladok innehåller en stor mängd personuppgifter och myndighetsutövning utförs i systemet. Det är viktigt att endast behörig personal har tillgång till systemet, att informationen i systemet är korrekt och att den inte kan ändras av obehöriga. För att säkerställa detta behöver det ställas höga krav på identifiering av användare vid inloggning i Ladok.

För inloggning i Ladok för anställda kommer säkerhetsnivå AL2 att krävas på KTH-kontot från och med 1 juli 2023.

Viktigt att veta

  • KTH har sedan 2015 haft AL2 som säkerhetsnivå vid skapandet av nya konton för anställda och studenter, så många har redan AL2-nivå på sitt konto. Ett KTH-konto kan dock förlora sin AL2-nivå. Det händer om du glömt ditt lösenord och kontaktar IT-support för att få aktiveringskod skickad på distans. Om du byter lösenord själv på KTH:s webb alternativt besöker KTH Entré för nytt lösenord påverkas inte AL2-nivån.
  • Har du missat, eller vet att du kommer missa deadline för att uppgradera ditt konto? Då kommer du inte kunna logga in i Ladok efter den 1 juli 2023. Så snart du har uppgraderat ditt konto, även om du gör det efter den 1 juli, kommer du att åter kunna logga in i Ladok.
  • Från och med 10 december 2023 kommer även alla studenter med svenskt personnummer behöva ha tillitsnivå AL2 på sina konton för att kunna logga in i Ladok för studenter. Mer information om detta finns här: Bekräfta identiteten på ditt KTH-konto .