Till innehåll på sidan

Förhöjd säkerhetsnivå för inloggning i Ladok

Har ditt KTH-konto rätt säkerhetsnivå för inloggning i Ladok?

Från och med 1 juli 2023 måste alla Ladokanvändare på KTH ha minst säkerhetsnivå AL2 på sitt KTH-konto för att kunna logga in i Ladok. Har du inte redan det behöver du uppgradera ditt konto så snart som möjligt.

Kontrollera din säkerhetsnivå

Du kan kontrollera säkerhetsnivån på ditt KTH-konto här .

Om kontrollen visar rött och säger "Din användare är inte bekräftad på SWAMID AL2-nivå" betyder det att du har säkerhetsnivå AL1 och du behöver bekräfta din identitet. Om kontrollen visar grönt och säger "Din användare är bekräftad på SWAMID AL2-nivå" har du AL2-nivå och behöver inte bekräfta din identitet.

Vad innebär det för dig?

Om du är Ladokanvändare och ditt konto har säkerhetsnivå AL1 behöver du besöka KTH Entré alternativt servicecentret i Södertälje, Kista eller lokal IT-support i Flemingsberg. Där behöver du visa din legitimation för att bekräfta din identitet och på så sätt uppgradera ditt konto till säkerhetsnivå AL2. Du behöver göra det så snart som möjligt men före den 1 juli 2023. Om du inte har bekräftat din identitet kommer det inte gå att logga in i Ladok från och med den 1 juli 2023 utan att först uppgradera kontot till AL2-nivå. Kan du inte logga in i Ladok kommer du som lärare/examinator t.ex. inte kunna rapportera eller attestera resultat.

Se vilka ID-handlingar som är giltiga vid KTH här .

Vad betyder säkerhetsnivå?

Enkelt förklarat är säkerhetsnivå, eller tillitsnivå, en indikation på hur säkra vi är på vem som innehar ett KTH-konto. På den lägsta nivån (AL1) kan det vara personen som själv lämnat uppgifterna och på de högre (AL2) har någon gjort en legitimationskontroll.

Ladok innehåller en stor mängd personuppgifter och myndighetsutövning utförs i systemet. Det är viktigt att endast behörig personal har tillgång till systemet, att informationen i systemet är korrekt och att den inte kan ändras av obehöriga. För att säkerställa detta behöver det ställas höga krav på identifiering av användare vid inloggning i Ladok.

För inloggning i Ladok för anställda kommer säkerhetsnivå AL2 att krävas på KTH-kontot från och med 1 juli 2023.

Viktigt att veta

  • Säkerhetsgruppen vid KTH har ett pågående projekt under våren 2023 där anställda kommer att behöva byta ut sina passerkort. För byte av passerkort kommer kallelser att skickas ut skolvis. Om du fått kallelse för byte av passerkort och också behöver uppgradera ditt KTH-konto kan du göra båda vid samma tillfälle. Läs mer om Säkerhetsgruppens projekt här .

  • KTH har sedan 2015 haft AL2 som säkerhetsnivå vid skapandet av nya konton för anställda och studenter, så många har redan AL2-nivå på sitt konto. Ett KTH-konto kan dock förlora sin AL2-nivå. Det händer om du glömt ditt lösenord och kontaktar IT-support för att få aktiveringskod skickad på distans. Om du byter lösenord själv på KTH:s webb alternativt besöker KTH Entré för nytt lösenord påverkas inte AL2-nivån.
  • Har du missat, eller vet att du kommer missa deadline för att uppgradera ditt konto? Då kommer du inte kunna logga in i Ladok efter den 1 juli 2023. Så snart du har uppgraderat ditt konto, även om du gör det efter den 1 juli, kommer du att åter kunna logga in i Ladok.
  • Från och med 1 januari 2024 kommer även alla studenter med svenskt personnummer behöva ha tillitsnivå AL2 på sina konton för att kunna logga in i Ladok för studenter. Mer information om detta kommer att komma under våren.
Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-10