Till innehåll på sidan

Ladok för anställda

För åtkomst till "Ladok för anställda" (lärare och administratörer) så krävs ett särskilt konto samt att man genomfört obligatorisk utbildning.

OBS! Doktorander som ska se sina egna uppgifter ska logga in i till studentgränssnittet via Tjänster i Personliga menyn, Mina tjänster, "Ladok för studenter"

Läs mer om Ladok på KTH via länkarna i menyn.

Logga in i Ladok för anställda

Aktuellt från deltagandet som "pilotlärosäte" kvartal 2 2022.

  • Forskarutbildning - aktivitet och försörjning - 2 personer från KTH har intervjuats, 1 FA och 1 handläggare. I uppdateringen den 8/6 så kom bl.a. en ny funktionalitet för att lägga in aktivitet och försörjning för många doktorander i samma vy. Särskild information kommer under dagen att skickas till berörda handläggare. Lathunden på intranätet är uppdaterad. Den 15 augusti kommer vi att rapportera till SCB gällande V2022, så viktigt att allt finns inlagt då.

  • Aktivitetstillfällen - 1 administratör vid KTH har deltagit i test av prototyp gällande användbarheten och gränssnittet. Några ändringar har kommit under våren, i sprinten den 22 juni så kommer ytterligare förändringar som främst avser sidan som avser de anmälda studenterna. Fler förbättringar kommer i höst (kvartal 3 planerat), då man t.ex. tittat på vilken ordningen som man skapar ett aktivitetstillfälle i Ladok.

  • Utbildningsplanering - Stockholms universitet har utsetts till mållärosäte 2 för projektet Gemensamt stöd för utbildningsplanering. Införandeprojektet vid SU har påbörjats under VT22. Sedan tidigare i vår så har SLU gått i "produktion" med de nya delarna. Nu finns t.ex. "processtöd" är tillgängligt i systemet. KTH kommer att tillsätta en projektledare/-grupp som kommer jobba med detta lokalt.

  • Resultatrapportering - De lärare som meddelat i den tidigare enkäten att de vill bli kontaktad per mejl gällande ytterligare frågor kan komma att bli kontaktad framöver i samband med att man börjar tillämpa ett nytt designsystem som berör rapporteringsvyerna.

  • I höst kommer några lärosäten att erbjudas att BETA-testa ny design för rapportering.

  • Studieavgiftshantering - Användare vid pilotlärosätetena + några ytterligare lärosäten har fått testa på en prototyp gällande systemstödet i Ladok. Bl.a. behövs stöd för "masshantering", vid KTH har 5 handläggare vid AUA deltagit.

  • Ärendehantering - Mindre uppdateringar har gjorts, nu kan man t.ex. stänga ett studentärende genom att sätta "understatus": avslag, bifall, utan åtgärd samt ingen understatus. Det pågår diskussioner mellan utvecklingsteamen då ärendehantering berör flera områden som tillgodoräknanden, bevisärenden m.fl. 1 handläggare vid KTH har deltagit i intervju gällande ovanstående, flera kommer ev. att bli tillfrågade att testa funktionen.

  • Uppföljningsrapporterna - Den feedback som inkom i samband med intervjuer från Göteborgs universitet är åtgärdat. I exportunderlagen kan man nu t.ex. välja språk på innehållet svenska, engelska eller både svenska och engelska.

  • Utdata - Intervju gällande fliken "Utata" och studiedeltagande fliken har genomförts. 1 handläggare vid KTH/AUA har deltagit.

Innehållsansvarig:ladok@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-06-09