Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Uppdatering den 5 juni 2024 (2.45)

Nya funktioner

Forskarstuderande och ISP

 • Individuell studieplan: I fliken Grunduppgifter finns nu en ny panel för institutionstjänstgöring. Gäller Ladok för studenter, Ladok för personal och PDF:er.

Förbättrade funktioner

Allmänt

 • Logotyp: Ladoks nya logotyp finns nu även i det nationella resultatintyget och e-stämplingsbilagan för examensbevis.

 • Medarbetarrättigheter: Det går nu att ta bort flera rättigheter genom masshantering.

 • Medarbetarrättigheter: I sökvyn visas nu en varning för de rättigheter som avser en annan organisationsenhet än den som utbildningen tillhör. Det kan till exempel inträffa när man ändrar organisationsenhet för en utbildning via registervård.

Bevishantering och tillgodoräknanden

 • Bevis: Nu finns möjlighet att ange lärosätesspecifika texter till den e-postavisering som kommer att skickas till student vid utfärdat, rättat eller ändrat bevis över genomförd utbildning.
  (Funktionalitet för att hantera dessa bevis i det digitala flödet (där aviseringen ingår) kommer först i version 2.46.)

 • Bevis: Nu visas inte längre någon omfattning eller enhet för bevis som saknar omfattning.

 • Tillgodoräknande: Knappen för att lägga till innehåll i ett beslutsunderlag har nu texten "Lägg till innehåll i underlaget" och är ljusblå för att visas tydligare för användaren.

 • Tillgodoräknande: På breda skärmar placeras tidslinjen till höger om beslutsunderlagen.

 • Tillgodoräknande: Ärendesammanfattningen innehåller nu alla grunder och mål i ärendet. Det innebär att dessa är sökbara i vyn "Studentärenden".

Forskarstuderande och ISP

 • Individuell studieplan: I Ladok för personal har knappen "Hämta senaste version av process" ändrats till "Hämta process och mall". Även informationstexten har uppdaterats för att korrekt beskriva vad som sker.

 • Individuell studieplan: I fliken Arbetsflöde har ordningen på de tre panelerna som visar arbetsflödet ändrats i syfte att vara mer stringent. Gäller både Ladok för studenter och Ladok för personal.

 • Individuell studieplan: Nu är varningsmeddelanden i lärosätesmallar uppdaterade i syfte att bli mer tydliga.

Utbildningsinformation

 • Den engelska översättningen av attributet "Utbildningsplatser" ändras från "Places in an educational programme" till "Number of places".

Resultatrapportering och aktivitetstillfällen

 • Resultat: I flikarna "Rapportera" och "Attestera" sorteras nu modulerna i samma ordning som i utbildningsinformation.

 • Resultat: Vid rapportering på aktivitetstillfälle är filtreringen ”Obehandlade” bytt till ”Utan resultat”. Filtreringen innebär att endast studenter som inte har resultat med samma examinationsdatum som aktivitetstillfället genomfördes visas. Alltså går det inte att rapportera in resultat en gång till på studenter med underkänt betyg via aktivitetstillfället.

Viktiga rättningar​​​​​​​

Bevishantering och tillgodoräknanden​​​​​​​

 • Bevis: I aviseringsmejlet om rättelse av examenbevis visas nu dagens datum istället för beslutsdatum.

 • Bevis: I bevisärenden är nu textfältet för bevistexter justerad så att den inte längre sticker ut utanför dialogrutan.

 • Bevis: I bevisärendets lista över studentens utfärdade examina visas inte längre borttagna bevis.

 • Tillgodoräknande: I tillgodoräknandeärenden visas nu den detaljerade informationen om Annan merit korrekt. Tidigare var informationen förskjuten i höjdled.

Utbildningsinformation

 • Nu är det möjligt att skrolla i "Information om utbildningen" när den klickas upp från ett utbildningstillfälle. Det är också möjligt att flytta fokus mellan panelen och den bakomliggande vyn.

 • Benämningen på attributet "Sista dag för sen anmälan" är ändrat till "Sen anmälan stängd fr.o.m.". Attributnyckeln är dock fortfarande "utbildning.attribut.sista.dag.for.sen.anmalan". (version 2.45.1)

Studiedeltagande

 • I fliken Studiedeltagande -> Ny studieplan har antal tecken i fältet Utbildningskod utökats till tio tecken.

 • Nu fungerar det återigen att skapa individuella tillfällen för individuella åtaganden med studieperiod som går utanför terminstider. (version 2.45.1/2.44.9)