Till innehåll på sidan

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Uppdateringar den 29 mars 2023 (2.14)

Nya funktioner

 • Studieavgifter: En handläggare kan nu justera en students betalningsskyldighet och återskapa fakturor som tagits bort på grund av felaktigt beslut om studieavgiftsskyldighet.

 • Studieavgifter: Förbättringar av manuell hantering av studieavgiftsperioder i vyn Aktivering av utbildningstillfällen.

 • Studiedeltagande: Hinder mot registrering då ny studieavgiftshantering tillämpas. Hindret uppkommer om omfattningen överskrider det antal poäng som student har betalat för.

Förbättrade funktioner

 • Aktivitetstillfällen: Deltagarlistan i CSV innehåller nu klockslag för senast ändrad.

 • Aktivitetstillfällen: Skapas och ändras på en ny sida, som ersätter nuvarande dialogruta.

 • Aktivitetstillfällen: Vid skapande av aktivitetstillfälle visas nu beskrivning av aktivitetstillfällestypen.

 • Mejlavisering: Nu aggregeras och skickas aviseringar var 10:e minut istället för var 30:e minut

 • Resultat: Numeriska resultatnoteringar kan nu innehålla två decimaler.

 • Studieavgifter: Ett referensnummer kan inte återanvändas på annan faktura om fakturan där referensnumret förekommer är skickad. Det gäller även om fakturan är borttagen.

 • Studieavgifter: För en skickad eller betald faktura kan man inte ändra referensnummer.

 • Studieavgifter: Förbättrade meddelanden vid masshantering.

 • Studieavgifter: I sökresultatet visas nu om en faktura är inaktiv eller inte.

 • Studieavgifter: Knapparna för masshantering döljs om användaren saknar behörighet för att utföra åtgärden.

 • Studieavgifter: Om en fristående kurs där studenten har förväntat deltagande flyttas in inom program så tas fakturan för kursen automatiskt bort.

 • Tillgodoräknande: Vid val av grund går det nu att söka i listan av kurser och om studenten bara har resultat från ett lärosäte är det förvalt.

 • Uppföljning - Rapporten HPR: Hanterar nu studieavgiftsbetalning både med avseende på den nya och tidigare hanteringen av studieavgifter.

 • Uppföljning: IO_HST_REGISTRERING har utökats med kolumner för BETALDPERIOD_STARTDATUM och BETALDPERIOD_SLUTDATUM. En extra rad skapas i resultatet om en student går från att vara betalande till ej betalande under studieperiod som ingår i vald utsökningsperiod.

 • Utbildningsinformation: Nytt nationellt attribut "Avser endast inriktning" för att välja inriktning för programtillfällen.

 • Utbildningsplanering: Mer information visas i översiktsvyn för guiden som kan visas i "Att göra"-fliken.

Viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: Utökat så det går att skapa aktivitetstillfällen med aktivitetstillfällestyp som har beskrivning på 2000 tecken.

 • Startsidan: Genvägarna på startsidan fungerar återigen korrekt.

 • Studiedeltagande - Deltagande Kurspaketering och Deltagande Kurs: Nu fungerar det åter att exportera till CSV även om inget tillstånd har angetts.

 • Utbildningsinformation: Det fungerar nu att registervårda "Periodnummer i NyA" på utbildningstillfälle i Ladok.

 • Utbildningsinformation: Felmeddelande visas om fritextbox används vid delning av struktur.

 • Utbildningsinformation: Förtydligande av felmeddelande som visas i när status på tillfälle sätts till ett otillåtet värde baserat på kursens status.

 • Utbildningsinformation: Länkar till tillfällen i struktur går nu att öppna i en ny flik.

 • Utbildningsplanering: Lokala värdelistor visas nu på svenska i den svenska planen och på engelska i den engelska planen, oavsett valt arbetsspråk.

Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-24