Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Allmänt

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Nya funktioner

Förbättrade funktioner

5 juni 2024 (2.45)

 • Logotyp: Ladoks nya logotyp finns nu även i det nationella resultatintyget och e-stämplingsbilagan för examensbevis.

 • Medarbetarrättigheter: Det går nu att ta bort flera rättigheter genom masshantering.

 • Medarbetarrättigheter: I sökvyn visas nu en varning för de rättigheter som avser en annan organisationsenhet än den som utbildningen tillhör. Det kan till exempel inträffa när man ändrar organisationsenhet för en utbildning via registervård.

22 maj 2024 (2.44)

 • Ladoks nya logotyp visas nu i systemet samt kontrollsidorna för bevis och intyg. Logotyp i nationella resultatintyget och e-stämplingsbilagan i bevisen är inte ändrad än (det görs preliminärt i version 2.45.0).

10 april 2024 (2.41)

 • Grunddata: Ny sök- och redigeringssida för grunddatakategorin Utbildningstyp.

27 mars 2024 (2.40)

 • Grunddata: Nu finns en ny grunddatakategori för att hantera lokala värden för anmälningsmodell.

 • Grunddata: Nu finns en ny grunddatakategori för att hantera lokala värden för meritvärderings-modell.

13 mars 2024 (2.39)

 • Behörighet: På startsidan och menyn för Studiedokumentation döljs nu de sökrutor som användaren inte har behörighet till.

  Gäller dessa sökrutor:
  * Startsida: Sök student
  * Startsida: Sök kurstillfälle
  * Meny: Sök kurskod
  * Meny: Sök personnummer

28 februari 2024 (2.38)

 • Grunddata - Dokumentkonfiguration: Ny parameter, "Utrymme ovanför studentens namn på förstasida", som används för att justera avstånd ovanför students namn på bevisets förstasida.

14 februari 2024 (2.37)

 • Grunddata: Ny sök- och redigeringssida för grunddatakategorin "Lokal värdelista".

 • Ärendestöd: Antalet tecken i noteringar har utökats till 2000.

31 januari 2024 (2.36)

 • Ladok för personal: Förbättrat felmeddelande vid inloggning vid saknade behörigheter.

Viktiga rättningar

28 februari 2024 (2.38)

 • Användare och behörighet: Status är återigen förvald till "Aktiv" när man lägger till en ny behörighet på en användare.
 • Extern integration: Studenter med återbud sorteras nu bort från underlag för anmälan inom program.

14 februari 2024 (2.37)

 • Ärendehantering: När man lägger till bilagor till ett ärende så kan man nu öppna fil-väljaren flera gånger och lägga till ytterligare filer.

31 januari 2024 (2.36)

 • Bevakning: Bättre respons i gränssnittet när användare används som avgränsning vid sökning av bevakningar.

 • Grunddata: Nu visas rätt organisation för grunddatavärden i kategorier som är både nationella och lokala.

3 januari (2.34) och 17 januari (2.35) 2024

 • Ärendehantering: Vid sökning av studentärenden blir nu sökresultatet korrekt. (2.34)