Till innehåll på sidan

Allmänt

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Nya funktioner

24 maj 2023 (2.18)

 • Grunddata: Sidan för att söka och skapa grunddatavärden har förändrats för 31 grunddatakategorier.

26 april 2023 (2.16)

 • Studieavgifter: Undantag kan nu läggas även på en enskild faktura.

29 mars 2023 (2.14)

 • Studieavgifter: En handläggare kan nu justera en students betalningsskyldighet och återskapa fakturor som tagits bort på grund av felaktigt beslut om studieavgiftsskyldighet.

 • Studieavgifter: Förbättringar av manuell hantering av studieavgiftsperioder i vyn Aktivering av utbildningstillfällen.

 • Studiedeltagande: Hinder mot registrering då ny studieavgiftshantering tillämpas. Hindret uppkommer om omfattningen överskrider det antal poäng som student har betalat för.

15 mars 2023 (2.13)

 • Studieavgifter: I tjänstekonfigurationen går det nu att välja om man vill slå på/av aviseringar till student avseende studieavgifter och/eller resultat.
 • Utökat stöd för inloggning i Ladok för personal: Nu går det att lägga in användare från hela Europa i Ladok för personal (inte längre bara SWAMID), exempelvis användare vid lärosäten i England.

1 mars 2023 (2.12)

 • Studieavgifter: Nu går det att exportera resultatet från sökvyn över fakturor till en CSV-fil, alla sökträffar exporteras till CSV-filen.

 • Studieavgifter: Ny hantering av studieavgifter är nu tillgänglig för alla lärosäten. Se mer information och lathundar i Vägledningen.

1 februari 2023 (2.10)

 • Studieavgifter: Ny studieavgiftshantering i testmiljö och integrationstestmiljö tillgängliggörs för samtliga lärosäten i test- och integrationstestmiljö

Förbättrade funktioner

24 maj 2023 (2.18)

 • Studieavgifter: Automatgenererade anteckningar slås samman med en användarens anteckningar för att information inte ska gå förlorad.

 • Studieavgifter: Sökning kan nu ske med flera alternativ samtidigt för #Faktura.

 • Studieavgifter: Varningsmeddelande vid återbud/tidigt avbrott visas nu korrekt.

 • Studieavgifter: Visning och redigering av belopp visas korrekt enligt engelsk språkstandard när engelska är valt.

 • Studieavgifter: Ändrade för vilka datum man kan ändra en fakturas sista betalningsdag till: 1) Om fakturan är skickad får man ändra sista betalningsdag till en dag framåt i tiden eller senare.
  2) Om fakturan inte är skickad får man ändra sista betalningsdag till tio dagar framåt i tiden eller senare.

 • Stöd för att kunna ställa in olika textstorlekar via browserns egna inställningar infört.

 • Uppdaterad varningstext vid ej uppfylld kommande AL2-krav.

10 maj 2023 (2.17)

 • Studieavgifter: Bättre formatering för siffror i kolumner som innehåller belopp i CSV:n för fakturor, för att kunna göra beräkningar direkt i dokumentet.

 • Studieavgifter: Det går inte längre att lägga till inbetalningar eller stipendium när fakturan har beslut hel inbetalning.

 • Studieavgifter: Om spärr finns på tillfällesantagningen visas varning i sökvyn och på detaljvyn, och fakturor kan inte längre skickas ut.

26 april 2023 (2.16)

 • Medarbetarrättigheter: Vid sökning på användare visas nu även användarnamn.

12 april 2023 (2.15)

 • Studieavgifter: Det finns nu möjlighet att välja engelsk logotyp för fakturor och betalningsbekräftelser. Inställningen görs i Systemadministration -> Grunddata under fliken Dokumentkonfiguration.

29 mars 2023 (2.14)

 • Studieavgifter: Ett referensnummer kan inte återanvändas på annan faktura om fakturan där referensnumret förekommer är skickad. Det gäller även om fakturan är borttagen.

 • Studieavgifter: För en skickad eller betald faktura kan man inte ändra referensnummer.

 • Studieavgifter: Förbättrade meddelanden vid masshantering.

 • Studieavgifter: I sökresultatet visas nu om en faktura är inaktiv eller inte.

 • Studieavgifter: Knapparna för masshantering döljs om användaren saknar behörighet för att utföra åtgärden.

 • Studieavgifter: Om en fristående kurs där studenten har förväntat deltagande flyttas in inom program så tas fakturan för kursen automatiskt bort.

 • Mejlavisering: Nu aggregeras och skickas aviseringar var 10:e minut istället för var 30:e minut

15 mars 2023 (2.13)

 • Studieavgifter: Det går inte längre att ändra referensnummer, sista betalningsdag och studieavgift om faktura är betald.

 • Studieavgifter: I sidfoten för betalningsbekräftelse och faktura skrivs lärosätets engelska benämning ut, om engelska valts som språk.

 • Studieavgifter: I sökvyn för faktura har kolumnen med referensnumret (och länken till en specifik faktura) flyttats längst till vänster.

 • Studieavgifter: Stipendietyp är inte längre förvald när handläggare ska lägga till ett stipendium på en faktura.

1 mars 2023 (2.12)

 • Inloggning: När en användare loggats ut på grund av inaktivitet, så kommer de nu till samma sida som tidigare när de loggar in igen.

15 februari 2023 (2.11)

 • Ny studieavgiftshantering: Ett utbildningstillfälle aktiveras nu automatiskt för ny hantering om ett tillfälle inom samma utbildning är aktiverat sedan tidigare. Observera att det kan finnas hinder för aktiveringen.

Viktiga rättningar

10 maj 2023 (2.17)

 • Studieavgifter: För att använda ny studieavgiftshantering för individuellt utbildningstillfälle krävs inte längre tillfälleskod.

 • Studieavgifter: Rätt decimalavskiljare med avseende på valt språk där omfattning visas. För svenska anger man komma(,) och för engelska anger man punkt(.)

26 april 2023 (2.16)

 • Studieavgifter: Lång stipendiebenämning lägger sig inte längre över beloppet i fakturavyn.

 • Studieavgifter: Nu är alla länkar i pdf-dokumenten klickbara i de webbläsare som Ladok stödjer.

12 april 2023 (2.15)

 • Grunddata: "Sista annonseringsdag" för antagningsomgång visas nu korrekt.

 • Grunddata: För "Lokala värdelistor" är det är nu möjligt att lägga till flera värden i rad utan att behöva klicka på Redigera-knappen emellan.

1 februari 2023 (2.10)

 • Medarbetarrättigheter: Vid sökning av kurs för medarbetarrättigheter så ska endast kompletta utbildningar vara sökbara. Denna förändring möjliggör att en filtrering på kompletta kurser kan göras i ett senare steg (230206, version 2.10.7)
Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-02