Till innehåll på sidan

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Uppdateringar den 7 juni 2023 (2.19)

Nya funktioner

 • Processtöd: Nu går det att skapa en separat process för kurspaket. Processen kommer att skapas för utbildningstyperna: 2007KP, UPHPKP, FUPKP, 2007FAKP, 2007KPTF, FUPKPTF, UPHPKPTF, 2007FAKPTF i samband med leverans. En separat process för att skapa kurspaketstillfällen kommer att släppas i nästa version.

 • Studieavgifter: Datum för sista betalningsdag kan nu ställas in per lärosäte.

 • Studieavgifter: Ändring av sista betalningsdag kan masshanteras för flera utbildningstillfällen.

Förbättrade funktioner

 • Aktivitetstillfällen: Det går nu att lägga till specifik information för tid och plats.

 • Aktivitetstillfällen: Det går nu även att söka aktivitetstillfällen på Ort och Lokal. I sökresultatet finns en ny kolumn för Lokal.

 • Aktivitetstillfällen: Studenter som avanmält sig själva visas nu i deltagarlistan som avanmälda.

 • Grunddata: Ny söksida och redigeringssida för grunddatakategorin "Extern part" levereras i en första version. Prestanda för sökningar har samtidigt förbättrats.

 • Studieavgifter: Fördelningen av studieavgiftsperioderna fungerar nu korrekt för program som inte avslutas med jämna terminer.

 • Studieavgifter: Information visas om man har felaktiga aviseringsinställningar under Inställningar > Mejlavisering till student.

 • Studieavgifter: Omfattning för en enskild faktura kan nu redigeras.

 • Uppföljning: BI_FORVANTATTILLFALLESDELTAGANDEN och BI_REGISTRERINGAR är nu anpassade utifrån nya och tidigare avgiftshanteringen. Två kolumner har tillkommit i resp. BI-objekt.

 • Utbildningsinformation: Fliken "Ingående delar" på kurs har tagits bort och ersatts helt av fliken "Moduluppsättning", fliken är inte längre märkt som BETA.

 • Utbildningsplanering: Nytt attribut för att ange information om behörighet, attributet heter "Behörighet" och är kopplat till grunddatakategorin Behörighetsinformation. Attributet kan användas på utbildningstyperna: 2007GKURS, 2007AKURS, 2007PRG, 2007KP, 2007INR, FUPKURS, FUPKP.
  Om information matats in i fältet för "Modell för särskild behörighet" på grunddata Behörighetsinformation, så kommer den inmatade informationen nu att visas istället för grunddatavärdets kod.

 • Utbildningsplanering: Attributet "Avser endast inriktning (Text, Kod 1-4 tecken)" är migrerad från grunduppgift till tilläggsuppgift i lärosätenas utbildningsmallar. Attributet "Avser endast inriktning (referens)" har lagts till som grunduppgift i lärosätenas utbildningsmallarna för FUPPRGTF, FUVPRGTF, 2007PRGTF,UPHPPRGTF.

Viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen: Felmeddelanden vid inläggning av studenter är nu lika, oberoende av om de läggs till från kurstillfällen eller grupp.

 • Emrex: Nu fungerar det igen att hämta meriter från Norge och Finland via Emrex utan att få felmeddelande.

 • Grunddata: Nu rensas sökfältet på tidigare sökning samt vald paginering när man växlar mellan olika grunddatakategorier.

 • Grunddata: Nu rensas vald sortering av kolumn när man växlar mellan olika grunddatakategorier.

 • Grunddata: Nu är rubrikerna korrekta i CSV-filen som exporteras.

 • Resultat: Om flera hinder finns visas de under egna rubriker.

 • Utbildningsinformation: Felmeddelande för när beslutsinformation för underliggande utbildning saknas har förtydligats.

 • Utbildningsinformation: I litteraturlistan visas kursens omfattning för behörighetsgivande utbildning nu som förutbildningspoäng (fup).

 • Utbildningsinformation: Nu visas rubrikformatering konsekvent i formaterad text.

 • Utbildningsinformation: Nu är det möjligt att använda radbrytning med hjälp av shift + enter direkt efter en paragraf i attribut av typen formaterad text.

 • Utbildningsplanering: Nu visas moduler i plan om man använder funktionerna för att skriva ut eller hämta som HTML.

Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-06-02