Till innehåll på sidan

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Uppdatering den 28 februari 2024 (2.38)

Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner

Bevishantering och tillgodoräknanden

 • Tillgodoräknande: Nu visas varningar om studenten saknar e-postadress. Studenten ser en varningen efter hen har skickat in en ansökan om tillgodoräknande. Personal ser en varning om de skickar meddelande eller bilaga i ärendet samt vid attestering.

 • Tillgodoräknande: Ny kursväljare för mål med möjlighet att välja flera kurser samtidigt.

Forskarstuderande och ISP

 • Individuell studieplan: I "Kurser och konferenser" -> Planerade fungerar det nu att använda decimalkomma som avskiljare när man vill lägga till eller ändra omfattning (hp), t.ex. 7,5.

 • Individuell studieplan: I fliken Översikt visas nu korrekt engelsk översättning.

 • Individuell studieplan: I respektive panel visas nu vem som har gjort senast ändring och när det skedde. Gäller både Ladok för personal och Ladok för studenter.

 • Individuell studieplan: På sidan "Hantera ISP" finns nu en sidhjälp.

Allmänt

 • Grunddata - Dokumentkonfiguration: Ny parameter, "Utrymme ovanför studentens namn på förstasida", som används för att justera avstånd ovanför students namn på bevisets förstasida.

Studentgränssnittet

 • Emrex: Nu kan studenten välja att ta med utfärdad examen när studenten vill överföra svenska meriter till ett annat land.

Viktiga rättningar​​​​​​​

Utbildningsinformation

 • När ett nytt kurstillfälle skapas går det nu att ta bort valt värde i fältet "Kopiera uppgifter från".

Utbildningsplanering

 • Litteraturlista: När en ny upplaga skapas finns det återigen avstånd mellan fälten "Giltig från och med" och "Kopiera uppgifter från". Val av upplaga görs nu i en rullista istället, det medför att användare kan inte längre hamna i ett mellanläge med ingen vald upplaga.

 • Plan och litteraturlista: Utskrift till pdf ser nu korrekt ut även när panelen "Mina bevakningar" är utfälld.

Uppföljning

 • Nu visas "Utförande organisationsenhet" som en hierarkisk trädstruktur. Gäller rapporterna "Helårsprestationer", "Helårsstudenter", "Studenter utan godkända resultat" och "Studenter utan påvisbar aktivitet", dock inte "Utfall HST och HPR".

 • Nu visas menyn för rapporterna korrekt.
 • Nu fungerar SCB-rapporten "Resultat - Forskarnivå" korrekt igen.

Bevishantering och tillgodoräknanden

Examen och Resultat: Problem med återautentisering vid attestering löst. (240301 version 2.38.5)

Allmänt

 • Användare och behörighet: Status är återigen förvald till "Aktiv" när man lägger till en ny behörighet på en användare.
 • Extern integration: Studenter med återbud sorteras nu bort från underlag för anmälan inom program.

Studieavgiftshantering

 • Åtgärdat att sidan under "Studie- och anmälningsavgiftsbetalning -> Tidigare hantering" stundtals fastnar.(240301 version 2.39.0/2.38.6)

Studentgränssnittet (Inkl. alumner)

 • Emrex: Nu kan studenten välja att ta med utfärdad examen när studenten vill överföra svenska meriter till ett annat land.
 • Min utbildning: rättat fall där utbildnings visats dubbelt i Ladok för studenter (240229 version 2.38.4)

Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-01