Till innehåll på sidan

Utfärda kursbevis

Kursbevis är ett bevis på att en student har genomgått en kurs med godkänt resultat vid KTH. Studenten skickar begäran om kursbevis till info@kth.se .

Kursbevis är förordningsstyrt och utfärdas på begäran av studenten, enligt högskole-förordningen (1993:100) 6 kap 20 §: ”En student som har fått en kurs godkänd skall på begäran få kursbevis av högskolan.” Eftersom kursbeviset är förordningsstyrt är alltid följande text med i det utfärdade beviset: ”... har enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) med ändringar (SFS 2006:1053) genomfört följande kurs(er).”

Kursbevis är ett bevis på att en student har genomgått en kurs med godkänt resultat vid KTH. Kursbevis utfärdas i Ladok av EDO (genom delegation från universitetsdirektören), studenten skickar begäran till info@kth.se  .

Kursbevis vid KTH avser en kurs per kursbevis. Kursbeviset är tvåspråkigt (engelska och svenska) och det utfärdas av särskild handläggare genom delegation av universitets-direktören vid KTH. Kursbevisen är digitala, filen skickas med epost till studenten.

Om studenten behöver en ”kopia” av ett tidigare utfärdat kursbevis (från november 2021), så beställer hen det genom epost till info@kth.se  . Den tidigare skickade filen skickas då på nytt med epost till studenten.

Processmodell

Följ aktivitetsrutorna i bilden.

Siffran ovanför varje ruta hänvisar till aktiviteterna nedan.

Processmodell Utfärda kursbevis (pdf 61 kB)

Aktivieter

Starthändelse: Begäran om kursbevis inkommer

1 Ta emot begäran om kursbevis

2 Kontrollera begäran om utfärdande

Student uppfyller krav för kursbevis

3 Generera kursbevis

4 Skicka kursbevis

Resultat: Student har erhållit kursbevis

Student uppfyller inte krav för kursbevis

5 Formulera beslut om avslag

6 Besluta om avslag

7 Delge student beslut om avslag

Resultat: Ärende avslutat

Information till student

Studieintyg

Styrdokument

Högskoleförordningen 6 kap 20§

Handläggningsordning för inkomna överklaganden

Processledning

Processägare

Malin Sigvardson Enhetschef GVS/EDO/AUA

Processledare

Dag Andersson, handläggare GVS/EDO/AUA/Examensgruppen

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-05-17