Till innehåll på sidan

Utbildningsadministrativa processer

För att stärka Ett KTH, samt möjliggöra ett effektivt, digitaliserat och rättssäkert utbildningsstöd kartläggs, beskrivs och publiceras utbildningsadministrativa processer. Här finner du beskrivningar av processer (arbetsflöden) och dess ingående aktiviteter samt övrig information som är nödvändig vid administration eller handläggning.

Fotograf: Jann Lipka

Nyhet uppdaterad 2022-04-12

Senaste nyheter/ändringar

Validera reell kompetens för tillgodoräknande (revidering)  (2022-04-12)

Maskinell behörighetsbedömning för programkurser (ny)  (2022-03-21)

Studievägleda programstudent som ej ligger i fas med sina studier, antagna fr.o.m höstterminen 2018 (2022-03-21)

Hantera återvändande programstudent (revidering)  (2022-03-18)

Avveckla kurs (revidering)  (2022-02-14)

Ställa in kurstillfälle (ny)  (2022-01-11)

Hantera utresande utbytesstudent (ny)  (2021-12-06)

Utfärda kursbevis (ny)  (2021-12-20)

Samtliga publicerade utbildningsadministrativa processer inklusive direktlänkar hittar du på sidan Lista processer . Du kan också klicka på kategorierna nedan eller i vänstermenyn.

Att utbilda

Processkarta för processen Att utbilda (pdf 199 kB)

Syftet med processkartan är att sätta de beskrivna och publicerade processerna i ett sammanhang. Processerna är indelade i 6 kategorier:

1 Planera utbildningsutbud

2 Förbereda utbildning

3 Hantera anmälan till utbildning

4 Påbörja utbildning

5 Genomföra utbildning

6 Hantera studentmobilitet

7 Avsluta utbildning

Beskrivning av process att utbilda:

Processen att utbilda startar genom att arbete med utbildningsutbud inför ett kommande läsår påbörjas. Personal på KTH planerar utbildningsutbud vilket resulterar i att publicera och göra program och kurser sökbara på antagning.se, samt att information om utbildningarna är uppdaterade och publicerade på kth.se. När terminsstart närmar sig förbereder lärare och administratörer kommande utbildning. Parallellt handlägger personal inom antagning anmälningar till kurser och program. När sökande är antagna och terminsstart infaller kan studiedeltagande hanteras och studenter påbörja utbildning. Studenter genomför sin utbildning. Genom att klara av sin utbildning och erhålla examensbevis avslutar studenter sin utbildning. Löpande under hela processen hämtas och sammanställs statisik vilken tillgängligörs i olika rapporter.

Om de utbildningsadministrativa processerna

Innehållet på sidorna ska fungera som ett stöd i ditt dagliga arbete oavsett om du arbetar som lärare eller administratör på någon av KTH:s skolor eller på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS), oavsett om du jobbar med utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Du ska också lätt kunna hitta den aktuella information som du behöver. Det kan till exempel vara beslutsmallar och länkar till styrdokument.

Varje process har en processägare och en processledare. Om du har några frågor som rör en process kontaktar du processledaren. Sidorna uppdateras och arbetsflödena (processmodellerna) utvärderas och kvalitetsgranskas regelbundet. Hur ofta detta sker varierar från process till process.

Att beskriva processer är ett pågående arbete och publicering av fler beskrivna processer sker löpande. Mer information om arbetet med utbildningsadministrativa processer hittar du på sidan Om processarbete .

Kontakt

För frågor om en specifik process se kontaktperson/processledare för den processen.

För allmänna frågor om utbildningsadministrativa processer kontakta Karin Hellmalm, hellmalm@kth.se

Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-21