Utbildningsadministrativa processer

Under utbildningsadministrativa processer finner du som arbetar med utbildnings- och/eller studieadministration beskrivningar över de aktiviteter som ingår i en process (ett arbetsflöde) samt övrig information som är nödvändig vid administration eller handläggning.

Fotograf: Jann Lipka

Nyhet

De utbildningsadministrativa processerna är nu indelade i kategorier:

  • Förbereda utbildningsutbud
  • Planera utbildning
  • Hantera anmälan
  • Påbörja utbildning
  • Genomföra utbildning
  • Avsluta studier

Innehållet på sidorna ska fungera som ett stöd i ditt dagliga arbete oavsett om du arbetar som lärare eller administratör på någon av KTH:s skolor eller på Gemensamt verksamhetsstöd (GVS). Du ska också lätt kunna hitta den aktuella information som du behöver. Det kan till exempel vara beslutsmallar och länkar till regelverk, styrdokument eller till andra webbsidor.

Varje process har en processägare och en processledare. Om du har några frågor som rör en process kontaktar du processledaren. Sidorna uppdateras och arbetsflödena (processmodellerna) utvärderas och kvalitetsgranskas regelbundet av processledaren, ofta i samarbete med dig och övriga som aktivt arbetar i processen. Hur ofta detta sker varierar från process till process.

Att bedriva utbildning - en enkel översiktskarta

Öppna processkarta version 3.1 (pdf 222 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Karin Hellmalm
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-21