Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Processorienterat arbete

Ett processorienterat arbete ger oss en helhetsförståelse för verksamheten och bidrar till ett gemensamt arbetssätt inom KTH:s verksamhetsstöd. Den digitala kursen i Canvas riktar sig till chefer och medarbetare och ger grundläggande kunskap i processledning och processutveckling.

Processerna visar på ett överskådligt sätt vad som görs inom KTH:s verksamhetsområden och hur olika delar relaterar till varandra. Gemensamma processer bidrar även till ett gemensamt arbetssätt inom KTH vilket är en förutsättning för att studenter och personal över hela KTH ska få ett likvärdigt stöd och lika bemötande oavsett var i organisationen de befinner sig.

Digital kurs i processledning och processutveckling

Kursen är digital och ger dig kunskaper om processledning och processutveckling. Den består av två översiktsmoduler och två fördjupningsmoduler. Översiktsmodulerna är till för alla chefer och medarbetare som arbetar inom verksamhetsstödet. Fördjupningsmodulerna är riktade till dig som ska ansvara för ett processkartläggningsarbete, kanske bli processledare eller ska medverka i ett arbete med att kartlägga en process.

Processorienterat arbete vid KTH (i Canvas)