Till innehåll på sidan

Utveckling av verksamhetsstödet

Verksamhetsstödets uppdrag är ett verksamhetsstöd med hög kvalitet som frigör tid för utbildning och forskning.

Från och med 1 januari 2023 har KTH ett gemensamt verksamhetsstöd (VS). Den övergripande målbilden är att verksamhetsstödet ska bidra till att stärka KTH:s konkurrenskraft. Arbetet är organiserat med stöd av programmet för ett gemensamt och samordnat verksamhetsstöd. Programmet syftar till att stödja utvecklingen av verksamhetsstödet och är en naturlig del i all pågående eller ny utveckling.

Medarbetare i möte i konferensrum.

Hur stärker vi vår utvecklingsförmåga?

Här hittar du utbildningar och metodstöd som hjälp i utvecklingsarbetet.

En man går nedför en trappa

Hur kan du vara delaktig?

KTH:s utvecklingsarbete ska ske i samverkan mellan medarbetarna. Genom att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och kompetens blir medarbetarna delaktiga i KTH:s verksamhet.

Programmets organisation

Personalsamverkan

Nyheter om verksamhetsstödet

Två kvinnor och en man står lutade över en glasmonter som innehåller en modell över KTH Campus.
Projektgruppen bestående av Marie Larsson, Hans Wohlfarth och Charlotta Andresson Lund arbetar för att stödet som ryms inom infrastrukturen ska samordnas mer och bli mer likvärdigt mellan skolorna och mellan campusen. Foto: Magnus Glans.

”Det handlar om att skapa en fungerande arbetsvardag för alla”

Nu kartläggs KTH:s servicefunktioner och det görs en översyn av labbsäkerheten. Projektgruppen som arbetar med infrastrukturområdet i samgåendeprojektet ser också behov av att definiera en del roller ...

Läs artikeln
Foto: Två leende kvinnor står bredvid varandra inomhus. Bakom deras ryggar är ett stort fönster.
Helene Rune och Katarina Jonsson Berglund leder utvecklingsarbetet framåt som präglas av stort engagemang från många medarbetare inom KTH. Foto: Theresia Köhlin.

Från handlingsplan till verkstad

Utbildningsstöd har fyra prioriterade delområden i handlingsplanen för samgåendeprojektet. Förankringen av områdena är gedigen och nu påbörjas det konkreta utvecklingsarbetet.

Läs artikeln
Porträtt på Kerstin Jacobsson
Universitetsdirektör Kerstin Jacobsson har fattat beslut om en handlingsplan för den fortsatta utvecklingen av KTH:s verksamhetsstöd. (Foto: Håkan LIndgren)

Nästa steg i utvecklingen av verksamhetsstödet

Efter kartläggning och analys tar nu utvecklingen av ett samordnat och gemensamt verksamhetsstöd, VS, nästa steg i form av en handlingsplan. – Nu blir arbetet mer konkret och operativt, säger Kerstin...

Läs artikeln