Till innehåll på sidan

Framtidens utbildning på KTH

Graf: Principnamnen (blåa rutor) grupperade i lökformade områden (blå omgivande streck)

Ramverket för Framtidens utbildning

Framtidens utbildning är ett förändringsprogram med ett ramverk som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.​

Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden. 

Definitioner av principerna

Foto: vita skärmar med affischer står till höger om en ingång, på trägolv längs med tegelvägg,

Medskapa i KTH Biblioteket

Du som är lärare, anställd eller student kan bidra med olika perspektiv och nya idéer till ramverket. Fysiskt på post-its i KTH Biblioteket på Campus (Osquars backe). Digitalt medskapande gör du via nedan:

Jag vill bidra till ramverket för Framtidens utbildning

AKTUELLT 

Vad säger rektor om förändring och Framtidens utbildning?

KTH:s rektor Anders Söderholm talar i detta introduktionstal på KTH SoTL 2023-konferensen om vad vi behöver reflektera över och vidta för åtgärder för framtidens utbildning.

Läs artikeln
Gruppfoto av två kvinnor och tre män som ler.
Från vänster till höger: Joakim Lilliesköld, programledare för Framtidens utbildning, Sofie Kim, programkommunikatör, Linda Barman, institutionen för lärande och moderator under årets konferens, Johan Flid Fridell, poddvärd för "Fikasnack om framtidens utbildning", Per Fagrell, programkoordinator.

Att nytänka sig genom krisen

Att driva ett stort förändringsprogram kring KTH:s utbildningar i skuggan av åtstramningar och höga lokalkostnader väcker kanske en del frågor. Svaret tycks dock vara att i kristider är det just framå...

Läs artikeln
Tre personer på en balkong.
Joakim Lilliesköld, Filip Axelsson och Anna Burvall med olika perspektiv på framtidens utbildning på KTH.

Framtidens utbildning - hur ser den ut?

Hur ser KTH:s utbildning ut om tio år? Hur blir utbildningar än mer relevanta och står sig i den globala konkurrensen? Finns det ett före och efter pandemin i fråga om nya sätt att undervisa och exami...

Läs artikeln

INSPIRATION

Foto: Carl-Mikael Zetterling.

THS Årets lärare 2022

Han blev årets lärare på KTH 2022

Inspelade föreläsningar som studenterna kan titta på tills de förstår. Labbkit som de får låna, vilket gör att de inte behöver anpassa sig till öppettider i salar utan kan bygga sina labbar var och när det passar dem. Dessa är ett par av de saker som gör att Carl-Mikael Zetterling fick Tekniska Högskolans Studentkårs pedagogiska pris Årets lärare 2022.

Foto: Luigia Brandimarte.

Pedagogiska priset 2022

Hon prisas för nyskapande lärande

Luigia Brandimarte har tilldelats KTH:s pedagogiska pris 2022. Genom att tillämpa konceptet "genom att undervisa, lär vi oss", har hennes studenter kunnat praktisera lärande på olika spännande sätt, bland annat i ett projekt tillsammans med Stockholms konsthögskola.

Foto: Tomas Ekholm.

Pedagogiska priset 2022

Han prisas för den goda arbetsmiljön i klassrummet

Tomas Ekholm har tilldelats KTH:s pedagogiska pris 2022. Han är alltid väldigt förberedd och anser att lärandet och undervisningen i föreläsningssalen är jämförbart med att stå på en scen. Det handlar om att fängsla studenterna, skapa intresse och berätta en historia.

TIPS

Man i kavaj håller en presentation.

Presentation

Framtidens ingenjörsutbildning: Hur kommer AI och ML att förändra högre utbildning?

"Han överdrev nog lite" sa en åhörare efter Arnold Pears end note på SoTL 2023. Arnold pratade bl.a. om individualiserade lärandeupplevelser och hur campusinstitutioner måste ompröva sina resurser. Håller du med?

Blåaktig digital bild med digital glödlampa och webbinarietiteln.

Webbinarium

Hur ChatGPT påverkar universitetssektorn

Seminariet börjar med att Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande vid KTH, pratar om AI och dess möjligheter och begränsningar. Efter det följer en en diskussion om hur det påverkar universitetssektorn.

Om webbsidorna

För närvarande finns dessa webbsidor endast på svenska. Engelska översättningar av webbsidorna kommer ske löpande.

Tänk på att många länkar på denna startsida leder till andra delar på KTH:s webbplats. Särskilt som Framtidens utbildning publicerar beslut, organisation och planer på intranätets ingång för "Organisation och styrning": Förändringsprogram för framtidens utbildning på KTH .

När nya sidor publiceras "bakom denna startsida" för Framtidens utbildning kommer de listas här.

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-03-27