Till innehåll på sidan

Framtidens utbildning på KTH

Graf: Principnamnen (blåa rutor) grupperade i lökformade områden (blå omgivande streck)

Ramverket för Framtidens utbildning

Framtidens utbildning är ett förändringsprogram med ett ramverk som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.​

Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden. 

Definitioner av principerna

LYSSNA PÅ PODD

Läs om Fikasnackspodden och hitta alla tidigare avsnitt

Anders Johansson

Det senaste avsnittet

Fikasnack med Anders om Livslångt lärande

Vad innebär livslångt lärande för KTH och hur har utvecklingen av kurser för yrkesverksamma sett ut de senaste åren? Johan och Per träffar Anders Johansson, samordnare för livslångt lärande.

Spotify #22  / KTH Play #22

Anders profil

Skärmdump på Sofia i Zoomrummet.

Podd #21

Fikasnack med Sofia om KTH:s kvalitetssystem för utbildning

Vad är ett kvalitetssystem och varför har vi det? Hur skiljer sig ett system för kvalitetssäkring mot ett för kvalitetsutveckling? Hur har fakultetsrådets arbete med det nya reviderade kvalitetssystemet genomförts och när kommer lärare märka av implementeringen? Johan och Jocke samtalar med dekanus Sofia Ritzén.

Spotify #21 / KTH Play #21

Sofias profil

Skärmdump på Per i Zoomrummet.

Podd #20

Fikasnack med Per om digital och kontinuerlig examination

Varför genomförs digital och kontinerlig examination? Vilka lärdomar har gjorts från tidigare genomförande? Vad betyder det i praktiken för studenten respektive läraren? Johan och Anna samtalar med Per Berglund, som tidigare varit prodekanus med särskilt ansvar för utbildningsfrågor.

Spotify #20 / KTH Play (textad)

Pers profil

Projekt: Digital och kontinuerlig examination

Leif Handberg är initiativtagare till KTH:s nya praktikkurs för ingenjörsstudenter.
Leif Handberg är initiativtagare till KTH:s nya praktikkurs för ingenjörsstudenter.

Ny praktikkurs ger studenter värdefull erfarenhet

Kursen har potential att påverka inte bara studenternas framtid utan även KTH:s anseende som en ledande utbildningsinstitution inom ingenjörsområdet.

Läs artikeln

"Det fick mig att inse hur mycket som ligger i våra händer"

På KTH har vi hängivna lärare som varje dag gör allt för att inspirera, utbilda och vägleda nästa generations ingenjörer, forskare och innovatörer. Lyssna på vad några av dem säger om viktiga ögonblic...

Läs artikeln
Anders, Svante och Katarina. Foto: Jon Lindhe, KTH

"Det bästa är när studenterna verkligen vill förstå och när de lyckas med sina studier"

Den 5 oktober firar vi Internationella lärardagen. Att utbildning och kunskap är viktiga drivkrafter för samhällsutvecklingen, det är inga nyheter. Men många lärare jobbar på i tysthet och gör ett fan...

Läs artikeln

INSPIRATION

Foto: Carl-Mikael Zetterling.

THS Årets lärare 2022

Han blev årets lärare på KTH 2022

Inspelade föreläsningar som studenterna kan titta på tills de förstår. Labbkit som de får låna, vilket gör att de inte behöver anpassa sig till öppettider i salar utan kan bygga sina labbar var och när det passar dem. Dessa är ett par av de saker som gör att Carl-Mikael Zetterling fick Tekniska Högskolans Studentkårs pedagogiska pris Årets lärare 2022.

Foto: Luigia Brandimarte.

Pedagogiska priset 2022

Hon prisas för nyskapande lärande

Luigia Brandimarte har tilldelats KTH:s pedagogiska pris 2022. Genom att tillämpa konceptet "genom att undervisa, lär vi oss", har hennes studenter kunnat praktisera lärande på olika spännande sätt, bland annat i ett projekt tillsammans med Stockholms konsthögskola.

Foto: Tomas Ekholm.

Pedagogiska priset 2022

Han prisas för den goda arbetsmiljön i klassrummet

Tomas Ekholm har tilldelats KTH:s pedagogiska pris 2022. Han är alltid väldigt förberedd och anser att lärandet och undervisningen i föreläsningssalen är jämförbart med att stå på en scen. Det handlar om att fängsla studenterna, skapa intresse och berätta en historia.

TIPS 

Man i kavaj håller en presentation.

Presentation

Framtidens ingenjörsutbildning: Hur kommer AI och ML att förändra högre utbildning?

"Han överdrev nog lite" sa en åhörare efter Arnold Pears end note på SoTL 2023. Arnold pratade bl.a. om individualiserade lärandeupplevelser och hur campusinstitutioner måste ompröva sina resurser. Håller du med?

Blåaktig digital bild med digital glödlampa och webbinarietiteln.

Webbinarium

Hur ChatGPT påverkar universitetssektorn

Seminariet börjar med att Arnold Pears, professor i teknikvetenskapens lärande vid KTH, pratar om AI och dess möjligheter och begränsningar. Efter det följer en en diskussion om hur det påverkar universitetssektorn.

Skärmdump: utbildningsstöds startsida med rödaktig fjällformad fasad. Gulinringat "utbilda" meny.

Webbresurser

Utbildningsstöd på intranätet

Via megamenyns "Utbilda" på intranätet hittar du webbsidor som samlar stödresurser både för lärare och administratörer; allt från designtips, manualer och processbeskrivningar till nyheter och stödaktiviteter.

Om webbsidorna

Det kan hända att engelska översättningar av webbsidor kan dröja lite.

Tänk på att många länkar på denna startsida leder till andra delar på KTH:s webbplats. Särskilt som Framtidens utbildning publicerar beslut, organisation och planer på intranätets ingång för "Organisation och styrning": Förändringsprogram för framtidens utbildning på KTH .

Innehållsansvarig:framtiden@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-25