Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Framtidens utbildning på KTH

Graf: Principnamnen (blåa rutor) grupperade i lökformade områden (blå omgivande streck)

Ramverket för Framtidens utbildning

Framtidens utbildning är ett förändringsprogram med ett ramverk som ska hjälpa oss att vara proaktiva och strukturera vårt utvecklingsarbete av KTH:s utbildningar utifrån ett långsiktigt helhetsperspektiv.​

Ramverket består av 13 principer som är klustrade i 5 områden. 

Definitioner av principerna

LYSSNA PÅ PODD

Läs om Fikasnackspodden och hitta alla tidigare avsnitt

Lars Strannegårs

Podd #39

Fikasnack med Lars Strannegård om förändrade antagningsregler

KTH antar studenter i olika så kallade urvalsgrupper, där de vanligaste är via gymnasiebetyg eller via resultat på högskoleprovet. Som myndighet har KTH inte så mycket frihet att ändra reglerna för detta. Handelshögskolan i Stockholm är ett privatägt lärosäte och har därför större frihet att utforma sina antagningsregler. Detta ska Handelshögskolan nu nyttja genom att ställa andra krav på de sökande studenterna, vilket Lars berättar om i det här avsnittet.

Spotify #39  / KTH Play #39

Lars profil (hhs.se)

Debattartikel i DN om förändrade antagningsregler på Handelshögskolan i Stockholm (hhs.se)

Nyhetsartikel i DN om Handelshögskolans skärpta krav vid antagning (dn.se)

Farazee Asif

Podd #38

Fikasnack med Asif, mottagare av KTH:s pedagogiska pris 2023

Farazee Asif har varit lärare på KTH i nästan 15 år och har bland annat varit med i arbetet att ta fram och driva kursen Circular Manufacturing System. För det arbetet blev han belönad med KTH:s pedagogiska pris 2023. Kursen har flera egenskaper som gör den unik i sitt slag, bl.a. kombineras teori och praktik i ett ramverk på ett pedagogiskt och användbart sätt som uppskattas av studenterna. 

Spotify #38  / KTH Play #38

”Studenternas idéer kan bli spin off-företag” (intervju med Asif 12 december 2023)

KTH:s pedagogiska pris

Asifs profil

Sören Östlund

Podd #37

Fikasnack om CDIO, ett globalt ramverk om ingenjörsutbildning

KTH var runt millennieskiftet en av initiativtagarna till det numera världsomfattande ramverket om ingenjörsutbildning som kallas CDIO. En som varit med från början är KTH-professorn Sören Östlund. I den här podden berättar Sören om bakgrunden till CDIO, vad det är för något och kanske framför allt vad det har betytt och betyder för ingenjörsutbildningarna på KTH.

Spotify #37  / KTH Play #37

Sörens profil

CDIO-initiativets hemsida

Kalender

En student och en lärare framför en stor skärm.
KTH:s utbildningutbud ska utvecklas långsiktigt.

Utbildningsutbudet förnyas för framtiden

Utifrån sex grundläggande kriterier ska KTH:s utbildning utvecklas och förnyas. I utbildningsutbudet kommer också visionen om att KTH ska ta ett ledarskap i omställningen mot ett hållbart samhälle att...

Läs artikeln

Vilka kännetecken har en ingenjörsutbildning i framkant?

Vilka lärosäten har bäst ingenjörsutbildningar efter pandemin? Vilka positiva effekter fick pandemin på undervisningen och vilka utmaningar behöver hanteras av ett universitet som har ambitioner att b...

Läs artikeln
En person skriver på en post it. I bakgrunden är en vägg täckt av post-its i olika färger.

KTH inför nytt system för kursvärdering och kursanalys till HT24

För att stärka och underlätta arbetet med kursvärdering och kursanalys så inför KTH ett nytt system med högre grad av automatisering. Det nya systemet integreras i Canvas och testas under vår och somm...

Läs artikeln

INSPIRATION

Foto: Farazee står lutad mot staket med labb i bakgrunden.

Huvudtalare Storträffen maj 2024

Farazee Asif

Farazee Asif , universitetslektor och docent i cirkulära produktionssystem vid Skolan för industriell teknik och managment (ITM), tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2023. På Storträffen den 14 maj 2024  kommer han berätta om sitt arbete med kursen MG2043 Cirkulära tillverkningssystem  (CMS) som är studentcentrerad med flexibla inlärningsmetoder.

Farazee kommer fikasnackspodda 15/5 kl. 15 - välkommen med frågor i Zoomchatten

Läs artikeln: ”Studenternas idéer kan bli spin off-företag”

Huvudtalare Storträffen Nov 2023

Tomas Ekholm

Tomas Ekholm , universitetslektor i matematik vid Skolan för teknikvetenskap (SCI), tilldelades KTH:s pedagogiska pris 2022. Som huvudtalare vid Storträffen december 2023 , delade Tomas sina tankar kring undervisning; han pratade om tid, drivkrafter för kunskapsbildning, möjligheter för att lyckas och om mötet med studenterna (under föreläsningstiden).

Lyssna när Tomas gästar Fikasnackspodden Spotify#3 / KTH Play#3

Läs artikel: ”Jag kan förbereda en föreläsning ett år i förväg”

Huvudtalare Storträffen maj 2023

Luigia Brandimarte

Luigia Brandimarte , universitetslektor och docent i hydraulik på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), tog emot KTH:s pedagogiska pris 2022. På Storträffen i maj 2023  berättade hon om sina tankar kring gränsöverskridande undervisning för att morgondagens ingenjörer ska kunna hantera omedgörliga problem.

Lyssna på Luigias Fikasnackspodd Spotify#5 / KTH Play#5

Läs artikel: "Låt inte lärandet begränsas till klassrummet"

SETT och HÖRT

Foto: Mats Magnusson

Bloggpost

"Föränderligt väder och ett föränderligt KTH"

Mats Magnusson  är vice skolchef och forskarutbildningsansvarig (FA) på Skolan för industriell teknik och management (ITM). Hans bloggpost på temat förändring, ger en nulägesbild som präglar vardagen för många av oss idag på KTH.

Föränderligt väder och ett föränderligt KTH

Rapporter om AI

UKÄ-rapport om AI och högskolans utbildningsutbud

På Regeringens uppdrag har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) analyserat vilken påverkan artificiell intelligens (AI) kan få för högskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.

Läs nyhet "AI skapar nya kompetensbehov – högskolorna behöver anpassa sitt utbildningsutbud"

Rapporten: Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud (pdf, uka.se)

Lyssna på podden Ämbetet #8: Hur kommer AI att påverka högskolans utbildningar?

Motsvarande uppdrag gavs till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) Artificiell intelligens påverkan på yrkeshögskolans utbildningsutbud (myh.se)

Man i kavaj håller en presentation.

Presentation

Framtidens ingenjörsutbildning: Hur kommer AI och ML att förändra högre utbildning?

"Han överdrev nog lite" sa en åhörare efter Arnold Pears end note på SoTL 2023. Arnold pratade bl.a. om individualiserade lärandeupplevelser och hur campusinstitutioner måste ompröva sina resurser. Håller du med?

CDIO-mötets logga

Konferens

Sammanfattning av CDIO-möte om framtidens ingenjörsutbildning

KTH var i januari 2024 värd för CDIO:s regionala möte med fokus på framtidens ingenjörsutbildningen. Läs sammanfattning från dagens diskussioner och utvalda presentationer.

De viktigaste punkterna från CDIO-mötet

TIPS  

Vit text, blå bakgrund:För dig som undervisar i akademien – Centrum för universitetslärarutbildning.

Nyhetsbrev

Aktuell högskolepedagogisk forskning

Aktuell högskolepedagogisk forskning är nyhetsbrevet som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet eller andra lärosäten.

Se senaste artiklarna och prenumerationslänk (su.se/ceul)

Självstudiekurs i Canvas

Självstudiekurs i förändringsledning

Så gott som alla av oss berörs av förändrings- och utvecklingsarbete. Genom KTH:s självstudiekurs i förändringsledning lär du dig hur du kan bidra utifrån din roll. Du väljer själv hur du vill lägga upp studietakten. Du kan gå kursen själv men kan också med fördel gå kursen tillsammans med en eller flera kollegor, då det finns ett par reflektionsfrågor som kan vara intressanta att diskutera tillsammans. I Canvas kursrum Förändringsledning  finner du en självstudiekurs i tre moduler som ger dig kunskaper om:

  • Att vara i förändring.
  • Att vara chef och ledare i förändring.
  • Att få det att hända i praktiken.
Skärmdump: utbildningsstöds startsida med rörmarkerat "utbilda" i megameny.

Webbresurser

Utbildningsstöd på intranätet

Via megamenyns "Utbilda" på intranätet hittar du webbsidor som samlar stödresurser både för lärare och administratörer; allt från designtips, manualer och processbeskrivningar till nyheter och stödaktiviteter.

Om webbsidorna

Det kan hända att engelska översättningar av webbsidor kan dröja lite.

Tänk på att många länkar på denna startsida leder till andra delar på KTH:s webbplats. Särskilt som Framtidens utbildning publicerar beslut, organisation och planer på intranätets ingång för "Organisation och styrning": Förändringsprogram för framtidens utbildning på KTH .