Till innehåll på sidan

KTH Slack

Slack är ett snabbmeddelande system som används på KTH. På dessa sidor finner du mer information om Slack på KTH.

Slack för anställda vid KTH

Slack är tillgängligt som en avgiftsbelagd tjänst för personal som kan anpassas med hjälp av så kallade "kanaler" för att möjliggöra effektiv kommunikation inom samt mellan olika grupper. Det går också att bjuda in användare från andra organisationer till dessa kanaler (med vissa förbehåll). 

Välkommen att kontakta it-support@kth.se  om du behöver hjälp med att sätta upp en lösning som motsvarar de behov du och din grupp har.

Slack möjliggör bland annat

  • Dynamiska gruppchattar, direktmeddelanden, skärmdelning, videosamtal med mera.
  • Ökad direktkommunikation genom hela verksamheten.
  • Låter dina kollegor se när du jobbar eller inte vill bli störd samt om du arbetar hemma eller på plats.

KTH Slack levereras med Business+ licens, där all data är inom EU samt är GDPR säkrad .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-04-25