Till innehåll på sidan

IT-Support

Välkommen till KTH:s IT-Support sidor för anställda. Här hittar du information, guider och instruktioner till våra vanligaste IT-system, program och tjänster.

IT-Support öppettider under omtentamensperiod i april

Under genomförande av examinationer på distans under omtentamensperiod i april 2021 (6-9 april) kommer KTH IT-support ha följande öppettider och beredskap, Inför tentamensperiod P3 samt omtentor i april

Rekommendationer för arbete på distans (på grund av covid-19)

Under rådande förhållanden med Corona virus finns det möjligheter och verktyg att arbeta hemma.

De verktyg och tjänster vi tillhandahåller för att arbeta hemma finns samlade på följande sidor.

Tjänster för distansarbete: Arbeta på distans

Verktyg för möten och kommunikation: Videokonferens

Verktyg för e-lärande i KTH:s kurser: Användning av e-lärande i KTH:s kurser

Tänk på att alla resurser har sina begränsningar. Mer information om eventuella driftstörningar finns publicerad som driftinformation: Driftsinformation för anställda

Upplever du problem när du arbetar på distans? Läs om vad du behöver att tänka på då du arbetar från annan plats än KTH: Felsökning av problem vid distansarbete

Vid hemarbete är det extra viktigt att ta pauser och röra på sig för att förebygga skador vid stillasittande arbete. Pausit är ett datorprogram som påminner dig om det, Om Pausit och hur du installerar det på din dator

Nyheter

Nu finns Overleaf Professional tillgängligt för alla studenter och anställda!

Läs mer om Overleaf

Planerat systemunderhåll

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-31