Till innehåll på sidan

IT-support

Välkommen till KTH:s IT-supportsidor för anställda. Här hittar du information, guider och instruktioner till våra vanligaste IT-system, program och tjänster.

Rekommendationer för arbete på distans

De verktyg och tjänster vi tillhandahåller för att arbeta hemma finns samlade på följande sidor.

Tjänster för distansarbete: Arbeta på distans

Verktyg för möten och kommunikation: Videokonferens

Verktyg för e-lärande i KTH:s kurser: Användning av e-lärande i KTH:s kurser

Tänk på att alla resurser har sina begränsningar. Mer information om eventuella driftstörningar finns publicerad som driftinformation: Driftsinformation för anställda

Upplever du problem när du arbetar på distans? Läs om vad du behöver att tänka på då du arbetar från annan plats än KTH: Felsökning av problem vid distansarbete

Vid hemarbete är det extra viktigt att ta pauser och röra på sig för att förebygga skador vid stillasittande arbete. 

Viktig IT information

KTH Box migrerar till OneDrive med start oktober 2021

Från och med den 1 oktober 2021 kommer vi inte längre att skapa nya Box konton för anställda eftersom vi avvecklar tjänsten på KTH till förmån för KTH OneDrive. 

KTH OneDrive är tillgänglig för alla aktiva studenter och anställda. 

Ni kan läsa mer om avvecklingen av KTH Box och hur den påverkar dig genom att gå till följande sida Migrering av KTH Box till KTH OneDrive .

Skype for Business migrerar till Microsoft Teams

Information om avvecklingen av Skype for Business och migreringen till Microsoft Teams.
Avveckling av Skype for Business.

Öppettider och kontakt

Telefon/E-post

Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post: it-support@kth.se
Telefon: +46 8 790 6600

Besök KTH Entré

KTH Entré är en central mötesplats för service och information på KTH Campus. Hit är alla studenter, anställda och besökare, välkomna.  

Öppettider vid KTH Entré

Planerat systemunderhåll