Till innehåll på sidan

IT-support

Välkommen till KTH:s IT-supportsidor för anställda. Här hittar du information, guider och instruktioner till våra vanligaste IT-system, program och tjänster.

Rekommendationer för arbete på distans

De verktyg och tjänster vi tillhandahåller för att arbeta hemma finns samlade på följande sidor.

Tjänster för distansarbete: Arbeta på distans

Verktyg för möten och kommunikation: Videokonferens

Verktyg för e-lärande i KTH:s kurser:

Tänk på att alla resurser har sina begränsningar. Mer information om eventuella driftstörningar finns publicerad som driftinformation: Driftsinformation för anställda

Upplever du problem när du arbetar på distans? Läs om vad du behöver att tänka på då du arbetar från annan plats än KTH: Felsökning av problem vid distansarbete

Vid hemarbete är det extra viktigt att ta pauser och röra på sig för att förebygga skador vid stillasittande arbete. 

Viktig IT-information

Portalen för IT-ärenden - en ny support kanal

Nu kan du komma i kontakt med IT-support även via den nya portalen. Där du kan skapa ett ärende eller beställa vissa IT-tjänster och IT-produkter. Klicka på länken för att ta reda på mer, Portalen för IT-ärenden .

Information om Servicefönster

För att minimera störningar för verksamheten är det varje torsdag ett så kallat Servicefönster då IT Avdelningen under ett par timmar gör uppdateringar och förbättrar funktionaliteten på olika system och tjänster, Servicefönster .

Hur du bör använda och sköta din IT-utrustning

KTH värnar om hållbarhet och har därför allmänna rekommendationer om hur du bör använda och sköta din IT-utrustning, till exempel din dator, skärm och telefon för att bland annat förlänga livslängd på den specifika IT-utrustningen, dra mindre ström och med det att bidra till ett mer hållbart nyttjande, Hållbar användning av IT-utrustning .

Fler Anslag från IT-Support .

Öppettider och kontakt

Telefon/E-post

Måndag-Fredag 08:00-16:30
E-post: it-support@kth.se
Telefon: +46 8 790 6600

Besök KTH Entré

KTH Entré är en central mötesplats för service och information på KTH Campus. Hit är alla studenter, anställda och besökare, välkomna.  

Öppettider vid KTH Entré