Till innehåll på sidan

Tekniskt stöd för undervisning

Vid undervisning på KTH kan du som lärare behöva tekniskt stöd. Här förklaras tekniken som finns tillgänglig på KTH för när du lär ut i en föreläsningssal, håller i Zoom- och hybridundervisning, använder datorsalar för specialprogramvara och spelar in i sal.

Pedagogik och teknik går hand i hand

För att du som lärare ska kunna lära ut så bra som du behöver göra har vi samlat all information om tekniken som används vid undervisning här, men för att du ska få ut som mest av denna information bör du även följa de guider KTH har om det pedagogiska materialet.

Läs mer om pedagogiskt material hos E-lärande .

Innehållsöversikt

Teknik i föreläsningssalar

Tekniken i föreläsningssalar varierar mellan olika salar. Denna sida förklarar hur du som föreläsare kan använda KTH Places eller TimeEdit för att hitta utrustningen för varje sal, ger dig rekommendationer om VGA- eller HDMI-adaptrar till projektorn och visar hur du kan boka en tekniker för att testa utrustningen i salen.

Denna sida går inte igenom Zoom- och hybridsalar.

Läs mer om Teknik i föreläsningssalar .

Zoom- och hybridsalar

Ett flertal hörsalar och övningssalar har förberetts för att enkelt kunna genomföra videomöten med Zoom, exempelvis för båda distans- och hybridundervisning. Här hittar du hur KTH:s olika Campus har förberett sina Zoom- och hybridsalar, hur du ansluter till tekniken och vad för kompletterande utrustning IT-avdelningen rekommenderar.

Läs mer om Zoom- och hybridsalar .

Datorsalar

Dessa sidor förklarar vad du som lärare ansvarar för att förbereda för studentdatorsalarna på KTH:s olika Campus, om din kurs innehåller delmoment som kräver datorer med speciell programvara. Du som lärare ansvarar för att, god tid i förväg, boka datorsalarna, beställa programvaran som krävs, beställa extern inloggning vid behov samt se till att studenterna har tillräckligt med sparutrymme för delmomenten.

Läs mer om Datorsalar .

Inspelning i sal

Du som lärare kan spela in i vissa föreläsningssalar, övningssalar och datorsalar på KTH med den utrustning som är inbyggd i salarna. Dessa sidor hjälper dig välja en sal som passar dina behov, förklarar hur du förbereder din inspelning och hjälper dig igenom inspelningsprocessen, från början till slut.

Läs mer om Inspelning i sal .

Kontakt

Har du frågor om sidan eller behöver hjälp kan du kontakta it-support via e-post eller på telefon.

E-post: it-support@kth.se

Telefon: 08-790 66 00, knappval 1

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-28