Till innehåll på sidan

Mjukvara och System

KTH tillhandahåller mjukvara och olika system för att möta anställdas och utbildningens behov.
Det kan vara administrativa system eller system som används i utbildningen.

Mjukvara

KTH tillhandahåller mjukvara för anställda och studenter genom upphandling, inköp och distribution. Målet är ett stort utbud av mjukvaror till låga kostnader för KTH, enkel installation och god efterlevnad av licensavtalen. 

Se nedanstående länk för att hitta och anskaffa mjukvara.

Mjukvara

System

KTH tillhandahåller olika system för anställda och studenter för att hantera verksamheten och studierna.

System

Se nedanstående länk för hantering av de olika systemen. Vissa system beskrivs på annan plats i KTH:s webbplats. Hittar du det inte så kan du fråga oss på it-support@kth.se

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-10-09