Till innehåll på sidan

Programvara

KTH tillhandahåller programvara för att möta anställdas och utbildningens behov för datorsalar, gemensamma och enskilda datorer.
Målsättningen är ett stort utbud av licensierade programvaror till bra priser för KTH och användare.

Programvara på KTH

KTH tillhandahåller programvara för anställda och studenter genom upphandling, inköp och distribution av program. Målet är ett stort utbud av programvaror, låga kostnader för KTH och användare, enkel installation och god efterlevnad av licensavtalen.

Om du behöver ett program rekommenderar vi att du alltid kontaktar oss. I vårt utbud har vi ofta redan det du söker eller något motsvarande, vilket besparar dig både tid och pengar för att få programvaran anskaffad och installerad på din dator.

När du behöver programvara

  1. Kontrollera om det finns licens för programvaran som du vill använda. Finns den inte redan så har vi ofta fördelaktiga inköpsavtal för den. Läs mer om licens för programvara
  2. Kontrollera om programvara du behöver redan finns som tillgänglig på din dator. Du kan installera den själv. Läs mer om att installera programvara
  3. Om programvaran inte finns, beställ programvaran du vill ha. Vi ser till att du får rätt licens och att administrationen blir enkel. Läs mer om att beställa programvara
  4. När vi har programvaran gör vi den tillgänglig för dig. Ofta sker detta genom en self-service-app av dig på din dator, vilket gör att du slipper lämna in den för installation.
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-03-20