Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Beställ programvaravara

När du behöver en programvara behöver du försäkra dig om att det finns licenser för mjukvaran. Du behöver även veta om din KTH-dator är ansluten till IT-Arbetsplatsen eller om den är egenadministrerad.

Beställ programvara för kurs i datorsal

Som lärare på en kurs med datorbaserade delmoment måste du beställa programvaran som krävs för att garantera att den finns tillgänglig i datorsalarna under kursens gång. Kom ihåg att göra din beställning innan 31 maj för hösttermin eller 15 december för vårtermin. Beställningen till datorsal, steg-för-steg anvisning hittar du på Beställ mjukvara för kurs i datorsal .

Om din dator är ansluten till IT-arbetsplatsen

Om din dator är installerad som KTH Mac, KTH Windows eller KTH Ubuntu så installerar du mjukvara på IT-Arbetsplatsen:

Installera programvara

Om mjukvaran inte finns tillgänglig på IT-arbetsplatsen, beställ installation via formuläret:

KTH Mac

KTH Ubuntu

KTH Windows

Om din dator är egenadministrerad

Ladda ner mjukvara från KTH Mjukvarunedladdning:

KTH Mjukvarunedladdning

Om din dator är din privata

Som regel får inte KTH-ägd mjukvara installeras på privatägd dator eller hårdvara om det inte uttryckligen framgår av licensvillkoren från tillverkaren eller att det är reglerat i licensavtalet.

Anskaffning av mjukvara

Beställ inköp – licens eller mjukvara