Till innehåll på sidan

Beställ programvara

När du behöver en programvara behöver du försäkra dig om att det finns licenser för programvaran. Du behöver även veta om din KTH-dator är ansluten till IT-Arbetsplatsen eller om den är egenadministrerad.

Om din dator är ansluten till IT-arbetsplatsen

Om din dator är installerad som KTH Mac, KTH Windows eller KTH Ubuntu så installerar du programvara på IT-Arbetsplatsen:

Installera programvara

Om programvaran inte finns tillgänglig på IT-arbetsplatsen, beställ installation av programvaran via formuläret:

KTH Mac

KTH Ubuntu

KTH Windows

Om din dator är egenadministrerad

Ladda ner programvara från KTH Programvarunedladdning:

KTH Programvarunedladdning

Om din dator är din privata

Som regel får inte KTH-ägd programvara installeras på privatägd dator eller hårdvara om det inte uttryckligen framgår av licensvillkoren från tillverkaren eller att det är reglerat i licensavtalet.

Läs mer on KTH programvara för privat användning

Anskaffning av programvara

Beställ inköp - licens eller programvara

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-29