Till innehåll på sidan

Beställ mjukvara för kurs i datorsal

På den här sidan hittar du viktig information för beställning av mjukvaror för kurser i datorsal

Som lärare på en kurs med datorbaserade delmoment måste beställa mjukvaran som krävs för att garantera att den finns tillgänglig i datorsalarna under kursens gång. Denna checklista hjälper dig igenom beställningsprocessen. Kom ihåg att göra din beställning innan 31 maj för hösttermin eller 15 december för vårtermin.

Beställ mjukvaran på korrekt sätt och i god tid

Mjukvarorna i KTH:s datorsalar bestäms och beställs innan terminsstart i samarbete mellan kursansvariga, lärare och IT-avdelningen. När beställningen går via IT-avdelningen hanteras licenser, test och installation på smidigt och korrekt sätt. Det är du som kursansvarig som ansvarar för att rätt mjukvara finns i datorsalen.

Var ute i god tid - beställ senast 31 maj för höstterminen och 15 december för vårterminen, men gärna tidigare. Sena beställningar garanteras ej bli klara i tid till kursstart.

Mjukvara för studenter på egen dator

Studenter har möjlighet att ladda ner mjukvara för installation på egen dator under sin studietid på KTH. Om du vill att studenterna ska kunna göra laborationer på sin egen dator bör mjukvaran i datorsalen vara av samma version som den som finns tillgänglig för studenterna.

Studenterna laddar ned mjukvaran från KTH Mjukvarunedladdning .

Beställningen till datorsal, steg-för-steg

Beställningen av mjukvara utförs i följande ordning:

  1. Bestäm mjukvara och sal
  2. Kontrollera licenser
  3. Beställ installation
  4. Testa mjukvaran
  5. Godkänn installation

1. Bestäm mjukvara och sal

KTH vill tillhandahålla ett relevant mjukvaruutbud, med ambitionen att ha de senaste versionerna av efterfrågad mjukvara i salarna. Äldre versioner kan installeras vid behov, men helst ska endast en version vara installerad åt gången. Äldre versioner och ej beställd mjukvara tas bort löpande.

Du som kursansvarig ansvarar för att önskad mjukvara fungerar för kursen, både med avseende på licens och funktion, och att operativsystemet i den sal du bokar kan köra mjukvaran.

Om du behöver information om var datorsalarna finns och deras operativsystem har studentwebben information om alla datorsalar på KTH .

Studentwebben har även listor med tillgänglig mjukvara för KTH Windows , mjukvara för KTH Mac  och programvara för KTH Ubuntu  .

Är du osäker vilka programvaror kursen behöver kan du kontakta it-support@kth.se , vi hjälper gärna till i valet.

2. Kontrollera licenser för programvaran

Som kursansvarig ansvarar du för att beställd programvara har giltig licens. Läs mer om Licens för programvara .

Det finns många licensformer för programvarorna, där vissa licenser ägs av skolorna och andra centralt. KTH ansvarar för att dessa licenser är korrekt inköpta och täcker användningen. Kontakta it-support@kth.se  för att se om licensen är korrekt eller om du har frågor kring licenser och licensinköp.

Licensinköp kan ta flera veckor beroende på tillverkare. Var därför ute i god tid med din beställning.

Beställ installation eller uppgradering på licensserver .

Obs: Program med "evaluation/trial license" installeras ej. Endast fullständiga licenser installeras.

3. Beställ installation av all programvara

För att få rätt information har vi på IT skapat specifika beställningsformulär. Vi tar därför emot beställningar enbart via formulären– alla andra former av beställningar kommer att hänvisas till dessa.

Vi tar gärna emot din beställning även om den saknar någon information eller resurs, (t.ex om aktuell version inte släppts än), då vi behöver samordna installationerna för alla salar. Fyll i den informationen du har så kommer vi på IT att kontakta dig senare angående informationen som saknas.

Expressbeställning av programvara

Om det av någon anledning blir bråttom så finns det möjlighet till en expressbeställning. En expressbeställning görs om programvaran måste finnas tillgänglig för installation inom 5 arbetsdagar. Detta förutsätter dock att installationsmedia och licenser finns tillgängliga. Samt det gäller bara datorer som har Windows.

I sådant fall behöver IT-avdelningen prioritera om interna resurser eller till och med lämnar vidare pakeringsjobbet till en underleverantör varför IT-avdelningen debiterar beställaren en engångskostnad om 5000 kr.

Expressbeställning av programvara

4. Testa programvaran

Programvaran installeras först på en av datorerna i bokningssalen så att du kan testa funktionalitet och övningarna i förväg. Testa i god tid före kursstart för att kunna anpassa och lösa eventuella problem utan avbrott under kursen.

Ansvaret för att utföra nödvändiga tester ligger hos kursansvarig, lärare eller labbassistenten. Vi på IT utför inga tester.

Exempel på saker att testa:

  • fungerar programmet och alla dess moduler som tänkt?
  • behöver användarna mer filkvota för de filer programmet producerar?
  • fungerar rättigheterna i filsystemet för övningen?

Kontakta gärna it-support@kth.se  vid frågor eller förändringsbehov. Vi är inte specialister på alla programvaror, men vi vet ofta vad som kan gå fel.

5. Godkänn massinstallation

Endast efter du testat programvaran och återkopplat till oss i beställningsärendet kommer vi installera programvaran i hela den datorsal du ska använda. Vi uppskattar om alla problem och förändringar har blivit lösta innan vi installerar programvaran på alla bokade datorer.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-04-09