Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utöka sparutrymmet för filer i KTH:s datorsalar

Vissa programvaror kan generera stora arbetsfiler, större än utrymmet studenterna har tillgängligt på filservern som standard. Du som kursansvarig eller lärare på en kurs kan beställa utökat sparutrymme i KTH:s datorsalar till dina studenter.

Eget sparutrymme på filservern

Alla studenter inloggade på en dator i en datorsal tilldelas en begränsad plats att spara sina egna filer. Sparutrymmet heter olika beroende på operativsystem: för KTH Windows heter sparutrymmet "hemkatalog (H:)"  medan för KTH Mac och KTH Ubuntu heter det "AFS-hemkatalog" .

Storleken på filservern är

  • 3 GB för KTH Windows
  • 3 GB för KTH Mac och KTH Ubuntu.

En del programvaror, som videoredigerings- eller simuleringsprogram, kan skapa stora arbetsfiler som inte får plats i användarens hemkatalog (H:) eller AFS-hemkatalogen. Då behöver du som lärare eller kursansvarig beställa utökat arbetsutrymme för sparfiler.

Skillnaden mellan KTH Windows och KTH Ubuntu eller KTH Mac

Du som lärare eller kursansvarig kan beställa utökad arbetsutrymme oavsett operativsystem på datorn, med en viktig skillnad: för KTH Windows beställer du en gemensam filarea i KTH Windows s.k. Projektkatalog (P:), medan för KTH Ubuntu och KTH Mac beställer du en utökad AFS-hemkatalog till varje enskild student som behöver spara stora filer.

Studenter i studentdatorsalar med KTH Windows kan därmed arbeta gemensamt i samma mapp, exempelvis för ett grupparbete.

För studentdatorsalar med KTH Mac och KTH Ubuntu, finns inte gemensam filarea (projektkataloger) för studenter att beställa, endast enskilt utökat utrymme.

Beställa utökat arbetsutrymme

Endast ansvariga eller lärare på kursen kan beställa projektkatalog (KTH Windows) eller utökad AFS-hemkatalog (KTH Mac/KTH Ubuntu).

För att göra en beställning mejlar du som ansvarig eller som lärare till KTH IT-Support  med följande information:

  • Önskat namn på mappen
  • Ansvarig person (KTH-användarnamn)
  • Vilka studenter som kommer att arbeta i mappen (KTH-användarnamn)

KTH Windows hemkatalog (H:) och projektarea (P:) via webben

Om man sitter utanför KTH:s nät med sin dator kan man av säkerhetsskäl inte komma åt Windows-filkataloger. Studenter och anställda kommer i stället åt sin Windows-hemkatalog (H:) eller projektarea (P:) via en webbläsare. För använda det, gå till din Windows hemkatalog på webben (home.ug.kth.se) .

Kontakt

Har du frågor om sidan eller behöver hjälp kan du kontakta it-support via e-post eller på telefon.

E-post: it-support@kth.se

Telefon: 08-790 66 00, knappval 1