Till innehåll på sidan

Beställ inloggning till externa användare

KTH:s studentdatorsalar kräver personlig inloggning för att kunna användas, vilket oftast är studenternas KTH-inlogg. Men ibland behöver en extern användare utföra datormoment och du som anställd behöver därmed beställa en inloggning till dem.

Inloggning till externa användare

För externa användare som avser att utföra datormoment i KTH:s studentdatorsalar och som inte har ett KTH-konto måste en förfrågan om att skapa temporära IT-konton skickas till KTH IT-Support .

Endast anställda på KTH kan beställa temporära konton.

Ange följande information i ditt mejl:

  • Din personliga e-postadress på KTH
  • Syfte med kursen
  • Plattform: KTH Windows, KTH Mac eller KTH Ubuntu
  • Datorsalsnamn
  • Kurskod
  • Antal användare
  • Start och slutdatum på kursen
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-26