Till innehåll på sidan

Skriva ut från datorsalsdator

Nu finns det bara en skrivarkö installerad i alla datorsalar och den stöder KTH-Print. Skriv ut till denna skrivarkö och hämta sedan utskriften på valfri KTH-Print ansluten skrivare.

Skriv ut från datorsal via KTH-Print

Alla KTH:s datorsalar har möjlighet att skriva ut via skrivare anslutna till KTH-Print.

För att skriva ut i en av KTH:s datorsalar:

  1. Öppna det dokument som du vill skriva ut genom att dubbelklicka på det, som vanligt. Välj sedan Arkiv och Skriv ut (eller tryck Ctrl-P).
  2. Välj KTH-Print som din skrivare under Select Printer (den bör vara förvald).
  3. Ställ eventuellt in vilka sidor du vill skriva ut och hur många kopior du vill skriva ut.
  4. Klicka eventuellt på Printer preferences om du vill ändra standardinställningarna, som t.ex collate, storlek, orientering eller färg/svartvitt etc.
  5. Klicka på Print.

Utskriften skickas till printservern och kan hämtas från vilken KTH-Print-skrivare som helst. Använd passerkortet eller manuell inloggning för att logga in i skrivaren och hitta ditt utskriftsjobb. Läs en mer detaljerad igenomgång av KTH-Print på Kom igång med KTH-Print .

Notera: Du bara kan hämta utskriftsjobbet från en skrivaren märkt med KTH-Print.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-08-26