Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Datorsalar i undervisningen

Dessa sidor förklarar vad du som lärare ansvarar för att förbereda för studentdatorsalarna på KTH:s olika Campus, om din kurs innehåller delmoment som kräver datorer med speciell programvara. Du som lärare ansvarar för att, god tid i förväg, boka datorsalarna, beställa programvaran som krävs, beställa extern inloggning vid behov samt se till att studenterna har tillräckligt med sparutrymme för delmomenten.

Studentdatorsalar finns på alla KTH:s campus och är avsedda för studenter som går kurser på KTH. Datorsalarna erbjuder en standardiserad datormiljö med ett stort utbud av programvaror.

Många kurser har delmoment som kan behöva utföras på datorer med specialprogramvara. Om du som lärare har behov av specialprogramvara rekommenderar vi på IT att du kontaktar IT-support i god tid innan kursen börjar för att beställningen och ska utföras i samråd med dig som lärare och IT-supporten.

Boka datorsalar

Du som lärare ansvarar för att boka datorsalar till dina studenter om din kurs innehåller moment som måste utföras i datorsal. Här förklaras hur du väljer och bokar datorsal samt vad dina studenter behöver veta för att få tillgång till datorsalarna och hur de loggar in.

Läs mer om Boka datorsalar .

Beställ inloggning till externa användare

KTH:s studentdatorsalar kräver personlig inloggning för att kunna användas, vilket oftast är studenternas KTH-inlogg. Men ibland behöver en extern användare utföra datormoment och du som anställd behöver därmed beställa en inloggning till dem.

Läs mer om Beställ inloggning till externa användare .

Beställ programvara

Du som lärare på en kurs med datorbaserade delmoment måste beställa programvaran som krävs för att garantera att programvaran finns tillgänglig i datorsalarna under kursens gång. Denna checklista hjälper dig igenom beställningsprocessen. Kom ihåg att beställa innan 15 maj för höstterminen eller 15 november för vårterminen.

Läs mer om Beställ mjukvara för kurs i datorsal .

Utöka sparutrymmet

Vissa programvaror kan generera stora arbetsfiler, större än utrymmet studenterna har tillgängligt på filservern som standard. Du som kursansvarig eller lärare på en kurs kan beställa utökat sparutrymme i KTH:s datorsalar till dina studenter.

Läs mer om Utöka sparutrymmet för filer i KTH:s datorsalar .

Skriva ut från datorsalsdator

Nu finns det bara en skrivarkö installerad i alla datorsalar och den stöder KTH-Print. Skriv ut till denna skrivarkö och hämta sedan utskriften på valfri KTH-Print ansluten skrivare.

Läs mer om Skriva ut från datorsalsdator .

Kontakt

Har du frågor om sidan eller behöver hjälp kan du kontakta it-support via e-post eller på telefon.

E-post: it-support@kth.se

Telefon: 08-790 66 00, knappval 1