Utrymmeskvot i AFS

De flesta användare på KTH har sina filer sparade på filservrar. Utrymmet begränsas oftast av kvoter. Det finns olika verktyg som kan visa vad kvoten är i AFS, och visa vilka filer som tar upp plats.

AFS

De flesta Unix-liknande operativsystem (Solaris, macOS, Ubuntu Linux, mfl) använder filsystemet AFS, och vanliga hemkataloger sparas där.

Kvoten för studenters hemkatalog begränsas till 3GB, men du kan få mer plats vid behov, så länge det används för studierelaterade filer.

För att se hur mycket plats du använder, öppna ett terminalfönster och skriv

fs lq
Visa AFS-kvot i terminal under OS X
Disk Usage Analyzer (Baobab)

Vilka filer är det som tar plats?

Ubuntu

Om din kvot ligger nära gränsen, så kan du använda Ubuntus Disk Usage Analyzer (finns under Applications → Accessories) för att hitta det som tar upp utrymmet. När programmet startar, välj ”Scan home” för att analysera din hemkatalog.

Mac

 Om du vill se vilka filer som tar plats kan du öppna

  Äpplet > Om den här datorn > Fliken "Lagring" > Knappen "Hantera..."

Där kan du sen välja de olika kategorierna i vänsterkolumnen och vid behov ta bort filer.

Från andra operativsystem, eller via fjärrinloggning, kan du använda de vanliga kommandoradsverktygen: "fs lq" för att se kvoten, "du -sk katalog/" för att se hur mycket plats en katalog tar.

Problem att logga in?

Ubuntu

Om Gnome inte startar, så kan du byta till konsol-läge med Ctrl+Alt+F2, logga in och använda kommandoradsverktyg för att frigöra lite plats, logga ut ("exit"), och byta tillbaka till grafisk inloggning med Ctrl+Alt+F7. Kommandot "gnome-cleanup" kan användas ifall Gnome-inställningarna är korrupta, och fortfarande hindrar inloggning.

Om du använder  kan du också  (en Ubuntu-maskin) och använda "baobab" på kommandoraden.

.OldFiles

.OldFiles räknas inte

Observera att katalogen .OldFiles inte räknas in i din kvot. Det är en backupkatalog, som innehåller en säkerhetskopia av din hemkatalog från gårdagen, och den sparas på en separat volym. Du kan inte ändra eller ta bort de filer som finns där, de uppdateras igen när den dagliga backupen görs under natten.

Fullt på kontot?

Om du behöver spara många stora filer för en speciell kurs, fråga din kursledare om råd. Ofta sparas sådana filer i kursens info-katalog så att alla studenter ska kunna läsa dem både på nätet och vid lokal inloggning. För de kurser där så inte är fallet, där varje student behöver lagra stora mängder data i sin hemkatalog, ber kursledaren normalt att de som går kursen ska få utökade kvoter.

Anställda

Anställda får större kvoter, även om deras konton oftast skapas med samma defaultkvot som studenter. Ifall ett särskilt projekt kräver mycket plats, så kan det dock vara bättre att skapa en separat AFS-volym, istället för att öka storleken på hemkatalogen. (Huvudsakligen gör detta det lättare att flytta volymer för att balansera belastningen på servrar och/eller backup, men det gör det också lättare att dela data med andra som arbetar på samma projekt.)

Vissa anställda har också tillgång till tillfälliga kataloger på lokal disk. På dessa filer TAS INGEN BACKUP, så det ska användas med försiktighet. Kontakta IT-support för mer information.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-25