Till innehåll på sidan

Spara dokument och filer

KTH tillhandahåller möjlighet att spara filer för anställda och studenter.

Regler & föreskrifter

Här kan du läsa mer om personuppgiftslagen, hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

Grundprincipen för att spara information i molnet är att man inte får spara sekretessbelagd information eller personuppgifter om inte tjänsten är godkänd enligt PUL.

Spara filer på KTH:s filservrar

KTH tillhandahåller filservrar för både anställda och studenter för att spara filer.

Här hittar du information om filsystemet och hur du kan komma åt dina filer från olika operativsystem eller från en webbläsare.

Läs mer om filer på KTH:s filservrar

Spara filer i molnet

KTH BOX är en tjänst som är tillgänglig för anställda för att spara filer i molnet.

Läs mer om KTH Box

Säkerhetskopiering av dina lokala filer

Se artikel till vänster i menyn om säkerhetskopiering med hjälp av KTH Klientbackup - Code42

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-26