Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Spara dokument och filer

KTH tillhandahåller möjlighet att spara filer för anställda och studenter.

Regler och föreskrifter

Här kan du läsa mer om personuppgiftslagen, hur den tillämpas och vilka rättigheter du har när det gäller din personliga integritet.

Grundprincipen för att spara information i molnet är att man inte får spara sekretessbelagd information eller personuppgifter om inte tjänsten är godkänd enligt PUL.

Läs mer om regler och föreskrifter

Spara dina filer ofta!

Detta minimerar risken för att dina filer går förlorade om till exempel ditt program kraschar eller nätverksåtkomst förloras.

Om olyckan skulle ske och du inte har sparat kontinuerligt så finns det en liten chans att arbetet går att återställa ändå, läs mer om det på sidan för MS Word  eller KTH OneDrive .

Spara filer på KTH:s filservrar

KTH tillhandahåller filservrar för både anställda och studenter för att spara filer.

Här hittar du information om filsystemet och hur du kan komma åt dina filer från olika operativsystem eller från en webbläsare.

Läs mer om filer på KTH:s filservrar

Spara filer i molnet

KTH OneDrive är tillgänglig för alla aktiva studenter och anställda.

Läs mer om KTH OneDrive

Säkerhetskopiering av dina lokala filer

KTH Klientbackup - Crashplan är tillgänglig för säkerhetskopiering

Läs mer om Crashplan