Till innehåll på sidan

KTH Klientbackup - Code42 Cloud

KTH tillhandahåller säkerhetskopiering med backup-klient (Code42 Cloud) av de förvaltade plattformarna KTH Mac och bärbara KTH Ubuntu. Tjänsten finns att beställa för andra plattformar.

Förändring av tjänsten klientbackup Code42

Förändringar i tjänsten KTH Klientbackup Code42 har gjorts i maj 2022.

Läs mer här för

KTH klientbackup

Data sparas ofta lokalt på datorer (särskilt bärbara), vilket innebär att information riskerar att förloras eller hamna i orätta händer om datorn förstörs eller går förlorad. Säkerhetskopieringen av lokalt data skyddar både individer och KTH som organisation mot dataförlust.

KTH tillhandahåller därför säkerhetskopiering med Code42 Cloud, som kontinuerligt säkerhetskopierar datorns filer så länge datorn är igång och har tillgång till Internet.

Code42 Cloud är vald för att den är enkel att använda och du som slutanvändare har kontroll över dina egna backuper, åtkomst till ditt data och möjlighet till återläsning när som helst via en webbläsare eller klientprogram.

Vi har valt att spara så mycket som möjligt på datorn – backup är inte begränsat till enstaka kataloger. Vi utesluter dock systemfiler. 

Backupklienten installeras automatiskt på datorer med tjänsterna KTH Mac och bärbara KTH Ubuntu. Se mer info nedan.

Funktioner

  • Kontinuerlig säkerhetskopiering i bakgrunden
  • Obegränsad mängd data för säkerhetskopiering
  • Upp till fyra enheter per användare
  • Säkerhetskopiering på campus, hemma eller på resa
  • Krypterad säkerhetskopiering
  • Användarvänligt webbgränssnitt för hantering av säkerhetskopiering och återläsningar
  • Logga in med ditt KTH-konto
  • Omfattande supportdokumentation

Vilka får backup?

Alla anställda har möjlighet att använda KTH Klientbackup med Code42 Cloud. Det ingår dock inte längre som standard i alla våra plattformstjänster.

För användare av KTH Mac och bärbara KTH Ubuntu ingår Code42 Cloud tillsvidare i tjänsten.

Användare av KTH Windows eller helt egenadministrerade operativsystem behöver beställa KTH Klientbackup med Code42 Cloud som en separat tjänst.

Licenskrav

Licensen är en så kallad "named user license" och får endast användas på personliga datorer (ägd av KTH). Det betyder att Code42 inte får användas på datorer som används av flera användare som till exempel resurs- eller labbsalsdatorer.

Systemkrav

Datorn måste köra ett modernt Desktop-operativsystem– server-OS hanteras annorlunda och får inte använda denna tjänst. För mer information, se Supported Operating Systems på Code42s webbplats (extern länk) .

KTH Windows

Windowsmiljön använder sig av roaming profiles/folder redirection för att kopiera vissa kataloger till centrala filservrar. För bärbara datorer rekommenderas att man använder sig av OneDrive för att duplicera och synka sina filer till molnet. Vill man utöver det ha säkerhetskopiering så kan man beställa tjänsten, se Beställa IT-produkter .

KTH Mac

KTH Mac-datorer får automatiskt Code42 installerat för alla registrerade användare.

KTH Ubuntu

Bärbara datorer och andra datorer med lokal hemkatalog får Code42-klienten.

De flesta KTH Ubuntu-klienter är dock stationära datorer med nätverkshemkatalog lagrad på filservrar (i AFS). Backup görs därför bara på beställning om man har lokalt lagrad forskningsdata, se Beställa IT-produkter .

Andra operativsystem

För klienter som ej är centralt hanterade (som inte använder IT-arbetsplatsen ) kan KTH Klientbackup beställas som separat tjänst, se Beställa IT-produkter .

Klienten måste uppfylla Code42:s systemkrav (extern länk) . Servrar stöds inte, bara slutanvändarsystem.

Datasäkerhet

KTH uppfyller EU:s krav på GDPR med backuptjänsten via Code42.

All lagring och kommunikation mellan klient och Code42s servrar är krypterad.

Status på tjänsten

För att se status på tjänsten så kan man gå till webbsidan status.code42.com (extern länk)  > CrashPlan for Enterprise > console.us5.crashplan.com 

Mer information

Hur Code42 fungerar

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-09