Till innehåll på sidan

KTH Klientbackup - Code42

De förvaltade plattformarna KTH Windows (WIKS), KTH Mac och KTH Ubuntu har gemensam backup-klient (Code42) från IT-Avdelningen.

KTH klientbackup

Data sparas ofta lokalt på datorer (särskilt laptops), vilket innebär att information både riskerar att förloras eller hamna i orätta händer om datorn förstörs eller går förlorad. Säkerhetskopieringen av lokalt data skyddar både individer och KTH som organisation för dataförlust.

Som en del i förbättringsarbetet av de förvaltade plattformarna KTH Windows (WIKS), KTH Mac och KTH Ubuntu inför IT-avdelningen en gemensam backup-lösning. Vi har valt Code42 Crashplan, som säkerhetskopierar fortlöpande (året runt, dygnet runt) datorns filer så länge datorn är igång och har tillgång till Internet.

Vi har valt att spara så mycket som möjligt av de filer som finns på datorn; vi utesluter systemfiler men backup är inte begränsat till enstaka kataloger.

Code42 är enkel att använda, effektiv och säker. Du som slutanvändare har kontroll över dina egna backuper, åtkomst till ditt data och möjlighet till återläsning när som helst via en webbläsare eller klientprogram.

Backupklienten installeras automatiskt på datorer med tjänsterna KTH Windows, KTH Mac och KTH Ubuntu, undantaget datorer utan lokal hemkatalog. Se mer info nedan.

Funktioner

  • Kontinuerlig säkerhetskopiering i bakgrunden
  • Obegränsad mängd data för säkerhetskopiering
  • Upp till fyra enheter per användare
  • Säkerhetskopiering på campus, hemma eller på resa
  • Krypterad säkerhetskopiering
  • Användarvänligt webbgränssnitt för hantering av säkerhetskopiering och återläsningar
  • Logga in med ditt KTH-konto
  • Omfattande supportdokumentation

Tillgänglighet

Alla anställda som kör någon av våra plattformstjänster – KTH Windows, KTH Mac eller KTH Ubuntu – kan använda Code42 Crashplan.

Den som inte använder klientplattform kan beställa KTH Klientbackup som separat tjänst, mer nedan.

Systemkrav

Datorn måste köra ett modernt Desktop-operativsystem. Server-OS tillåts ej. För mer information, se Supported Operating Systems på Code42s webbplats (extern länk) .

KTH Windows

Windowsmiljön har hittills inte direkt säkerhetskopierat filer. Man har istället använt s.k. roaming profiles/folder redirection för att kopiera vissa kataloger till centrala filservrar. Med Windows 10-plattformen kommer roaming profiles avvecklas och man kommer istället att använda Code42 för att kopiera alla lokala kataloger.

KTH Mac

KTH Mac har ersatt sin tidigare centrala backuplösning (Retrospect Backup) med Code42. Klient-applikationen installeras för alla registrerade användare.

KTH Ubuntu

De flesta KTH Ubuntu-klienter är stationära datorer med nätverkshemkatalog lagrad på filservrar (i AFS). Backup görs därför bara på begäran om man har lokalt lagrad forskningsdata. Bärbara datorer och anda datorer med med lokal hemkatalog får Code42-klienten.

Andra operativsystem

För klienter som ej är centralt hanterade (som inte använder IT-arbetsplatsen ) kan KTH Klientbackup beställas som separat tjänst. Se Beställa IT-produkter .

Du måste dock uppfylla Code42:s systemkrav (extern länk) . Observera att man inte stödjer servrar, utan endast slutanvändarsystem.

Datasäkerhet

KTH uppfyller EU:s krav på GDPR med backuptjänsten via Code42.

All lagring och kommunikation mellan klient och Code42s servrar är krypterad, och nycklarna till kryptering finns enbart på KTH. Code42 kan därmed inte se de lagrade filerna.

Status på tjänsten

För att se status på tjänsten så kan man gå till webbsidan status.code42.com (extern länk)

Mer information

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-25