Till innehåll på sidan

Vanliga frågor kring säkerhetskopieringen

KTH använder Code42 för säkerhetskopiering av datorerna i klientplattformen.
Här är de vanligaste frågorna med svar kring säkerhetskopieringen.

FAQ

Kan jag själv återläsa en förlorad fil/katalog?

Alla användare kan själva hantera sina filer, dygnet runt och oavsett var man befinner sig. Man behöver alltså inte kontakta IT-support för återläsning.

Varför är backup av katalogen "Desktop" från min KTH Windows dator tom?

Folder redirection används för din användare och då pekar den ner filerna till hemmakatlogserver (H:). Kontakta KTH IT-support för att se om filer går att få tillbaka.

Vad säkerhetskopierar Code42-klienten?

Undantaget systemfiler och applikationer kopierar vi alla filer på lokala hårddisken. Undantag görs för filer som läggs i mappen "nobackup".

Kan jag göra undantag för privata filer på min dator?

Nej. Anledningen är att vårt huvudmål är att skydda mot dataförlust, vi vill därför undvika ens möjligheten att man av misstag undantar viktiga filer.

För att kunna göra undantag måste du begära detta från IT-support. Kontakta it-support@kth.se, skriv i ärendet "Jag vill kunna undanta vilka filer/kataloger som säkerhetskopieras med Code42!". Filer du undantar kommer omedelbart att tas bort även från äldre säkerhetskopior, se support.code42.com - Change the file selection (extern länk)

Då du själv kan styra undantagsreglerna ansvarar du för att rätt filer sparas, och för att kontrollera detta! IT-avdelningen kan inte återskapa filer som exkluderats.

Var sparas säkerhetskopiorna?

Alla filer sparas (krypterade) i Code42:s molnlösning.

Vem kan återskapa mina filer?

De som kan återläsa filer är du själv och våra systemtekniker på IT-avdelningen. Code42 har inte tillgång till filerna, de ser endast krypterade data.

Är mina filer säkra?

All kommunikation mellan klient, KTH:s server och Code42 kommer att ske krypterad med AES-256. Krypteringsnycklar hanteras lokalt på KTH:s servrar, och är inte tillgängliga för Code42. All kryptering kommer att ske lokalt på klienten innan data sänds till och lagras hos Code42.

Om kryptering av arkiverat data: support.code42.com - Archive encryption key security (extern länk)

Hur loggar jag in på Code42?

Du loggar in med KTH-konto, precis som på andra KTH-system.

Hur kollar jag status på mina backuper?

support.code42.com - Get started (extern länk)

Kan jag använda backuptjänsten även om jag inte har en centralt hanterad dator?

För närvarande är tjänsten till för användare av klientplattformarna, men vi kommer att erbjuda backuptjänsten till självkostnadspris.

Guider

Hur återläser man en fil?

support.code42.com - Download a single file (extern länk)

Hur återläser man flera filer?

support.code42.com - Download multiple files (extern länk)

Hur hittar man filer man vill återläsa?

support.code42.com - Find files to download (extern länk)

Hur hittar man borttagna filer?

support.code42.com - Deleted files (extern länk)

Hur hittar man tidigare versioner av filer, exempelvis ändrade Wordfiler?

support.code42.com - Previous file version (extern länk)

Hur hittar jag dolda filer?

support.code42.com - Hidden files (extern länk)

Vart hamnar filer man återläser från backup?

support.code42.com - Save selected files to (extern länk)

Om filen man återläser redan finns i samma mapp kan man skriva över den eller ge den ett nytt namn.

support.code42.com - If file already exists (extern länk)

Återställs rättigheterna på filerna man återläser?

support.code42.com - Permissions (extern länk)

Kan man ladda ner filer till ett annat operativsystem?

support.code42.com - Download files to a different operating system (extern länk)

Kan man återläsa filer till en extern disk?

support.code42.com - Download an external hard drive (extern länk)

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-25