Till innehåll på sidan

Så fungerar säkerhetskopieringen

KTH använder Code42 för säkerhetskopiering av datorerna i klientplattformen.
Så här fungerar Code42.

Kontinuerlig säkerhetskopiering

Code42 ger "kontinuerlig backup" som skiljer sig från andra, mer traditionella backup-program. I stället för att sätta igång en resursintensiv backupsession några gånger om dagen är den mycket lättare och diskretare.

Code42 använder datorns inbyggda notifieringsystem för att bli varse om ändringar i datat på hårddisken. Det lyssnar på ditt operativsystem för att se när filer har lagts till, tagits bort eller ändrats. Den köar de aktuella filerna för att sedan komprimera och kryptera datat innan det skickas över nätverket. Detta sker som standard en gång i timmen.

För att säkerställa att inga filer missats scannas hela disken en gång om dagen för att fånga eventuella ändringar som missats. Detta händer vanligtvis runt lunchtid varje dag. Om datorn är avstängd, kommer den genomsökningen att ske senare på dagen.

Initial säkerhetskopiering, efterföljande skydd

När den första säkerhetskopian är slutförd så skickas endast ändrade bitar av en given fil vid senare backup. Dessutom tillhandahåller Code42, per enhet, deduplication (=finns flera identiska filer sparas bara en och övriga likadana filer i säkerhetskopieringsarkivet refererar till denna) för att göra säkerhetskopieringen effektivare.

Integriteten på dina säkerhetskopior kontrolleras regelbundet av programvaran. Eventuella fel i säkerhetskopieringsarkivet identifieras och originalfilerna säkerhetskopieras igen för att säkerställa skydd.

För att återställa data så används det säkra webgränssnittet när det gäller några få filer, och det dedicerade programmet för större återläsningar. Se Code42-dokumentationen för att lära dig mer om återläsning av filer.

Resurseffektiv

Code42 använder minimalt med processor- och nätverksresurser när din dator används. Användare kan anpassa nätverksanvändningen för backupen för att förhindra störningar i hemnätverk också.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-04-08