Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Filer på KTH:s filservrar

Du kan spara dina filer på KTHs filservrar. Det finns flera olika filsystem. De får backup.

Som student eller anställd så har du tillgång till lagringsutrymme på KTH:s filservrar.

Det finns personligt lagringsutrymme, vilket är tillgängligt enbart för dig, som du kommer åt från alla datorer du loggar in på, antingen direkt i filsystemet eller via något program. Här bör du spara dina personliga filer för att ha dom lättåtkomliga.

Det finns också gemensamma lagringsutrymmen för arbetsgrupper eller projektgrupper.

Alla filer på KTH:s filservrar säkerhetskopieras varje natt.

KTH-filserver via webben

Du kan nå din KTH-hemkatalog och projekt- samt gemensamma kataloger via en webbläsare.

KTH-filserver via webben

KTH-filserver via filhanteraren i Windows

Du kan ansluta till hemkatalog och övriga filareor i Windows.

Anslut till KTH Windows filservrar från Windows

KTH-filserver via filhanteraren i Mac

Mac-användare kan behöva nå de gemensamma filareorna.

Anslut till KTH Windows filservrar från macOS

KTH-filserver via filhanteraren i Ubuntu

Linux (Ubuntu) användare kan också behöva komma åt de vanliga filareorna.

Anslut till KTH Windows filservrar från Ubuntu