Till innehåll på sidan

Filer på KTH:s filservrar

Du kan spara dina filer på KTHs filservrar. Det finns flera olika filsystem. De får backup.

Som student eller anställd så har du tillgång till lagringsutrymme på KTH:s filservrar.

Det finns personligt lagringsutrymme, vilket är tillgängligt enbart för dig, som du kommer åt från alla datorer du loggar in på, antingen direkt i filsystemet eller via något program. Här bör du spara dina personliga filer för att ha dom lättåtkomliga.

Det finns också gemensamma lagringsutrymmen för arbetsgrupper eller projektgrupper.

Alla filer på KTH:s filservrar säkerhetskopieras varje natt.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-16