Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

VPN på KTH

På denna sidan finns information om VPN på KTH, för att ansluta till KTH:s lokala nätverk ifrån externa nätverk.

Viktig information

Att använda VPN ökar säkerheten genom att kryptera all datatrafik mellan dina enheter. Det ökar även skyddet mot cyberattacker, därför är det extra viktigt att använda VPN om man är uppkopplad mot ett offentligt nätverk.

Man ska inte använda VPN om man redan är uppkopplad lokalt mot KTH:s nätverk. En del av KTH tjänster kan man arbeta mot om man loggar in på sin personliga meny www.kth.se utan att man behöver va uppkopplad mot KTH:s nätverk. Exempel på några av dessa tjänster är Egenrapportering HR+, Service Management Edge med mera.

Det är viktigt att du som arbetar utanför KTH:s lokaler och använder KTH Windows, ser till att din dator ansluter sig till KTH:s nät via KTH Windows VPN några gånger i månaden, så att den kan uppdateras med nödvändiga säkerhets-, system-, licens- och mjukvaruuppdateringar.

Virtuellt privat nätverk (VPN) ger en möjlighet att varsomhelst kunna ansluta sig mot en server som ger en direkt anslutning mot ett annat nätverk, i detta fall KTH:s.

När man ansluter sig med VPN hemifrån eller från en annan plats i världen (med undantag för vissa länder) får man en IP-adress på KTH:s nätserie. Detta möjliggör åtkomst till resurser på KTH som kräver att man är ansluten till KTH:s nätverk.

På KTH finns det två olika VPN-tjänster:

  • VPN to KTH
  • KTH VPN-tjänst

VPN to KTH

Tjänsten VPN to KTH är förinstallerad på alla KTH Windows och KTH Mac datorer. Den kan även installeras och konfigureras manuellt på egenadministrerad dator, detta förutsätter att man har en av tjänsterna KTH Windows eller KTH Mac.

Instruktioner för att ansluta till VPN to KTH med din KTH dator som har installerats KTH Windows eller KTH Mac tjänsten:

Instruktioner för att ansluta till VPN med en enhet som inte är installerad med någon av ovanstående KTH tjänster:

KTH VPN-tjänst

KTH VPN-tjänst är tillgänglig för alla anställda och studenter. 

Läs mer om KTH VPN-tjänst .