Till innehåll på sidan

VPN på KTH

På denna sidan finns information om VPN på KTH, för att ansluta till KTH:s lokala nätverk ifrån externa nätverk.

Viktig information

Det är viktigt att du som arbetar utanför KTH:s lokaler och använder KTH Windows, ser till att din dator ansluter sig till KTH:s nät via KTH Windows VPN några gånger i månaden, så att den kan uppdateras med nödvändiga licens, system och mjukvaruuppdateringar.

OBS! Man ska inte använda VPN om man redan är uppkopplad lokalt mot KTH:s nätverk. En del av KTH tjänster kan man arbeta mot om man loggar in på sin personliga meny www.kth.se utan att man behöver va uppkopplad mot KTH:s nätverk. Exempel på några av dessa tjänster är Egenrapportering HR+, Service Managment Edge med mera.

Virtuellt privat nätverk (VPN) ger en möjlighet att varsomhelst på internet ansluta sig mot en server som ger en direkt anslutning mot sitt hemmanät, i detta fall KTH:s nätverk för att du ska kunna komma åt resurser på KTH som kräver att man är på KTH:s nätverk.

När man ansluter sig med VPN hemifrån eller från en annan plats i världen får man en ip-address på KTH:s nätserie. Det ger användaren tillgång till resurser som bara är åtkomliga inifrån KTH.

På KTH finns det två olika VPN-tjänster:

  • VPN to KTH
  • KTH VPN-tjänst

VPN to KTH

Tjänsten VPN to KTH är installerad och konfigurerad på alla KTH Windows och KTH Mac datorer, men kan även konfigureras manuellt på egenadministrerad dator under förutsättning att användaren har KTH Windows eller KTH Mac behörighet.

VPN to KTH för KTH Windows

VPN to KTH för KTH Mac

KTH VPN-tjänst

Är tillgänglig för alla anställda och studenter. Mer information finns på länken nedan.

Läs mer om KTH VPN-tjänst

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-20