Till innehåll på sidan

VPN to KTH för KTH Mac

Om du är utanför KTH:s nätverk, behöver du använda VPN (Virtual Private Network) för att nå interna resurser som administrativa applikationer och nätverkskataloger.
Skapa kopplingen antingen med Cisco Secure Client via KTH LAN eller med IKE v2-protokollet.

Instruktioner för installation av VPN to KTH

Det finns två sätt du kan komma åt KTH:s interna resurser med VPN: 

  1. använda den Cisco Secure Client mot KTH LANs VPN-pool. KTH LAN tillhandahåller klient för detta.
  2. skapa en egen VPN-koppling med protokollet IKE v2 mot KTHs Windows-VPN (kan användas på alla operativsystem som hanterar IKE v2).

Alternativ 1: Cisco Secure Client

Följ instruktionerna för nerladdning, konfigurering och användning av Cisco Secure Client på KTH LANs webbsidor: www.lan.kth.se/vpn/

Då KTH inte implementerar alla funktioner i klienten kan man vid installationen av klienten begränsa sig till att bara installera "AnyConnect VPN" (se bild).

Options at installations of Cisco Secure Client

Alternativ 2: VPN-koppling med IKE v2

Certifikat för tjänsten

För att man ska kunna lägga till "VPN to KTH" krävs ett validerande certifikat från KTH för tjänsten. Mac-användare som har tjänsten KTH Mac får detta automatiskt.

Om man inte har en KTH Mac och vill lägga till "VPN to KTH" på sin Mac behöver man först installera certifikatet från KTH. Notera dock att en KTH plattformstjänst (KTH Mac/Windows/Ubuntu) krävs för att det ska fungera.

Installation av certifikat (ej på KTH Mac)

Ladda först ner KTH-certifikatet via denna länk .

Lägg sen till detta certifikat till din Keychain:

  1. Dubbelklicka på det nedladdade certifikatet. Programmet Nyckelhanterare öppnas och frågar om du vill installera certifikatet.
  2. I programmet kan du välja vilken nyckelring du ska installera certifikatet i. Välj System och skriv in ett administratörsnamn och -lösenord för datorn (oftast ditt användarnamn och lösenord för datorn).
  3. Välj nyckelringen "System" i vänsterkolumnen och dubbelklicka på "certificate.ug.kth.se" i högerkolumnen. Du får upp all information som finns i certifikatet.
  4. Du ska nu markera att datorn alltid kan lita på certifikatet. Klicka på pilen bredvid "Lita på" och välj "Lita alltid på" vid "När det här certifikatet används".
  5. Stäng fönstret och och skriv in ett administratörsnamn och -lösenord för datorn.
  6. Starta om datorn.

Du är nu färdig med certifikatet.

Ställ in VPN to KTH

Öppna System Preferences och välj Network. I denna dialog klickar du sedan på plustecknet (+) nere till vänster.

VPN interface Mac

Välj VPN som Interface och VPN Type IKEv2 (vilket bör vara förvalt). Vid behov, döp VPN-kopplingen till något som visar att det är KTH:s VPN...

Välj Create. Fyll därefter i vpn.ug.kth.se som både Server Adress och Remote ID.

Välj sedan Authentication Settings och uppge ditt KTH-användarnamn och lösenord i respektive fält.

Klicka på OK och sedan Apply. Därefter kan du klicka Connect för att aktivera VPN-uppkopplingen till KTH när du behöver detta, exempelvis för tillgång till interna resurser och mjukvarulicenser.

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-01