Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Licens för programvara

Priser

Licenskostnader har olika debiteringsmodeller beroende på hur avtalet är utformat.

Läs mer om debiteringsmodeller och priser

Licensfunktionen

Licensfunktionen på KTH har ansvaret för att programvarubehov och licenshantering tillgodoses.

Läs mer om licensfunktionen

Anskaffning av programvara

Anskaffning av programvara måste följa rådande statliga upphandlingsregler.

Information om anskaffa licens eller program