Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Priser för licenser

Debiteringsmodeller och priser

KTH:s Programbibliotek finansieras till mindre del via den gemensamma IT-budgeten. Huvudfinansieringen utgörs av de andelar som skolorna betalar för sin programvaruanvändning.

Läs mer om att beställa programvara

Debiteringen sker enligt fyra olika modeller:

  1. Månadsvis baserat på rapporterad programvaruanvändning
    (huvudmodellen som gäller för Maple, Mathcad, Mathematica m. fl.).
  2. Enligt särskilt förvaltningsbeslut efter inkommen leverantörsfaktura (Microsoft Campusavtal, Endnote, Matlab, Adobe Acrobat DC).
  3. Direkt i samband med tecknande av nytt avtal.

Modell 1

Debitering enligt modell 1 görs enligt en schabloniserad prislista som bygger på tre volymsteg. Här räknas antal användare som installerat programmet.

  • 1-2 användare
  • 3-49 användare
  • 50+ användare

Fördelen med denna modell är att den är förhållandevis enkel att tillämpa samtidigt som den är rättvis. Modellen ger möjlighet för enstaka användare på skolan att till låg kostnad använda programvaran.

Schablonmodellen:

Programvara 1-2 användare 3-49 användare 50+ användare
LabView 6 000 kr/år 10 200 kr/år
Maple 9 200 kr/år 19 200 kr/år 50 000 kr/år
Mathcad 3 000 kr/år 6 000 kr/år
Mathematica 12 000 kr/år 30 000 kr/år 84 000 kr/år
SPSS 8 400 kr/år

16 200 kr/år

Modell 2

Denna modell tillämpas för EndNote, Matlab och Adobe Acrobat DC Pro. KTHs kostnad är baserad på totalt antal heltidsanställda (FTE) hämtat från UKÄ . Därefter fördelas kostnader per skola, avdelning och antal heltidsanställda på varje avdelning.

Programvara Kostnad per heltidsårsarbetskraft (FTE)
Adobe DC Pro 140 kr/år
EndNote 144 kr/år
Matlab 1 032 kr/år

Microsoft

Denna modell tillämpas för Microsoft Campusavtalet där kostnadsfördelning sker per .

Avtal Kostnad per Educational Qualified User (EQU)
Microsoft Campus 600 kr/år

Modell 3

Nya avtal som tecknas i samverkan med intresserade skolor eller avdelningar måste finansieras fullt ut redan vid avtalstillfället. Principen är då att dessa enheter delar på kostnaden till de andelar som de kommer överens om. Denna modell är alltid mer kostnadseffektiv än att teckna avtal enbart för den egna skolan.

Modell 4

Dessa program samordnas centralt och säljs styckevis till skolorna. Beställning sker av en ansvarig som lägger beställning genom beställningsverktyget .

Programvara Kostnad per licens/år (debiteras månadsvis)
Adobe CCE complete 750 kr
ArcGIS 3 325 kr
ANSYS Academic Research (beställs via mejl till it-support@kth.se) 12 400 kr
Comsol 16 000 kr
Grammarly 340 kr
Graphpad Prism 1 700 kr
Lucid Suite (LucidSpark och LucidChart) 865 kr
Microsoft Visio 220 kr
Microsoft Visual Studio Enterprise (Produktionslicens) 3 500 kr
Microsoft Visual Studio Pro (Produktionslicens) 600 kr
Microsoft Power BI 240 kr
Microsoft Project 600 kr
OriginLab 800 kr
OriginLab Pro 1 000 kr
Slack 300 kr
TechSmith Camtasia 400 kr
TechSmith Snagit 100 kr

Övriga program och licenser

Beställning av andra program och licenser som inte ingår i KTH:s mjukvaruportfölj sker genom beställningsformulär .

Mer information om beställning av programvara hittar du på länken:

Läs mer om att beställa programvara