Driftsinformation för anställda

 • Åtgärdat/webbmötestjänsten Zoom

  Publicerad 2019-04-05

  Problem med inloggning

  Läs artikeln
 • Avinstallation Adobe-program

  Publicerad 2019-03-26

  Avinstallation Adobe-program då Adobe har ändrat sin licensmodell.

  Läs artikeln
 • winrar-filkomprimeringsverktyget

  Publicerad 2019-02-22

  Användare av filkomprimeringsverktyget winrar, rekommenderas omedelbart att uppdatera

  Läs artikeln
 • Problem att spara Office filer

  Publicerad 2019-02-12

  Vissa användare har fått felmeddelande då man ska spara filer från Office applikationerna

  Läs artikeln
 • Ladok- Tjänsten ”Kursdeltagare”

  Publicerad 2019-01-18

  Tjänsten ”Kursdeltagare” får inte alltid fram kursdeltagare

  Läs artikeln
 • Oracle Java SE 8 kräver licensiering fr.o.m. 2019-01-01

  Publicerad 2018-12-19

  Programspråket Java används på många datorer, både servrar och i undervisningen på KTH. Oracle Java har gått från att vara kostnadsfri till att kosta...

  Läs artikeln
 • KTH Print Utskriftstjänst

  Publicerad 2018-11-06

  Betaltjänsten PayEx Lärosäteskonto för studenter kommer att avvecklas.

  Läs artikeln