Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Hitta datornamn eller VPN IP adress - KTH Windows

Ibland behöver KTH IT-Support koppla upp sig mot din dator för att hjälpa dig med det du har problem med på din KTH Windows dator. Då behöver vi veta vad datorn har för namn eller vad den har för Internet Protocol address som ofta kallas för IP-adress.

Hitta datornamn för en dator med KTH Windows

Om du har en KTH Windows dator och om din dator är ansluten till KTH:s fasta nät med hjälp av en nätverkskabel, kan KTH IT-Support koppla upp sig mot den genom att bara veta datornamnet. Här kan du se hur du kan hitta datornamnet, Hitta datornamn för en dator med KTH Windows

Hitta VPN IP-adress för en dator med KTH Windows

Om du har en KTH Windows dator och om du jobbar utanför KTH (exempelvis hemma) och är ansluten med VPN, kan KTH IT-Support koppla upp sig mot den genom att veta vad datorn har för VPN IP-adress, Hitta VPN IP adress - KTH Windows