Till innehåll på sidan

Hitta VPN IP adress - KTH Windows

Om du har en KTH Windows dator och jobbar utanför KTH och datorn är ansluten med VPN, kan KTH IT-Support koppla upp sig mot den genom att veta vad datorn har för VPN IP-adress.

För att göra det möjligt behöver din dator först anslutas till VPN to KTH nät

  1. Klicka på Windows start-knappen och öppna programmet Computer Information, som finns under rubriken KTH Windows Applications och har en KTH-logga som ikon.
  2. IP-addressen som står vid VPN IPAdress är den du ska uppge. Addressen ska vara enligt formatet 130.237.xx.xx

OBS! Varje gång du ansluter till VPN får du en ny VPN IP-adress. 

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-11