Till innehåll på sidan

E-post och Kalender

Du som jobbar eller studerar vid KTH har en egen KTH-e-postadress. Du kan komma åt din e-post och din kalender antingen via webbläsare eller klient på din dator.

Regler och Föreskrifter

Föreskrifter

Vidarebefordran av e-post är inte tillåten för dig som anställd på KTH eller annan statlig myndighet. Allmänt räknas e-post som allmänna handlingar och att vidaresända dessa utanför myndigheten är inte tillåtet.

Läs mer om vidarebefordran av e-post

Regler

Grundprincipen är att information som berör stora grupper av anställda i första hand ska distribueras via funktionsansvariga på skolorna.

Läs mer om massutskick

E-post

Här hittar du lathundar om hur du konfigurerar din e-post på datorn eller mobilen, sätter upp autosvar, hur du handskas med phishing och spam, hanterar en delad e-postlåda eller återställer raderad och kopierad e-post.

Läs mer om e-post

Kalender

Här hittar du lathundar som berör hur du lägger till kalendrar för t.ex rum och kollegor, delar kalendrar med kollegor, bokar möten och skapar kalendergrupper.

Läs mer om kalender

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-13